Potrzebuję obsługi firmy
NORWESKI INFORMATOR PRZEDSIĘBIORCY

Dokument: Formularz rejestracyjny dla kadrowej przedsiębiorstw

Wypełniony formularz należy przesłać na adres:

The Norwegian Labour Inspection Authority
Statens hus
7468 TRONDHEIM
NORWAY
Na kopercie należy napisać Bemanningsforetak – Staffing Enterprise
PODGLĄD/POBIERZ
Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?