Firma w Norwegii+47 967 58 717 | Biznes 

Norwegia Firma Norwegia |
Biznes w Norwegii

Dokument: Formularz rejestracyjny dla przedsiębiorstw zatrudnienia

Wypełniony formularz należy przesłać na adres:

The Norwegian Labour Inspection Authority
Statens hus
7468 TRONDHEIM
NORWAY
Na kopercie należy napisać Bemanningsforetak – Staffing Enterprise