Firma w Norwegii+47 967 58 717 | Biznes 

Norwegia Firma Norwegia |
Biznes w Norwegii

Dokument: Upoważnienie do udzielania innemu podmiotowi informacji podatkowych o firmie.

Formularz musi być wypełniony przez wszystkich podatników. Wymaga on informacji nt. odliczeń podatkowych oraz wydatków na zatwierdzone projekty badawcze i rozwojowe. Należy podać RF-1053 jako załącznik do zeznania podatkowego lub zadania biznesowego.

<