Firma w Norwegii+47 239 62 127
Biznes w Norwegii
Myślisz o założeniu firmy?
Pomagamy załatwić konieczne formalności.
Pozwól sobie pomóc i skup się na rozwijaniu swojego biznesu!
Zostaw nam numer telefonu - skontaktujemy się z Tobą!
Proszę wypełnić WSZYSTKIE pola w poniższej tabeli.

Dane o firmie

Nazwa firmy

(Obowiązkowo powinna zawierać nazwisko właściciela firmy, np. Kowalski Bygg, Nowak Renhold, etc.)
Wirtualne biuro
(Nie posiadam swojego adresu.
Zamawiam norweski adres/wirtualne biuro.
Cennik/porównanie pakietów.)
Tak Nie
Wybór pakietu wirtualnego biura
(Jeśli zaznaczyłeś wyżej "nie" omiń ten punkt)
Pakiet START
Pakiet PLUS
Adres rejestracji firmy
(najczęściej ten sam, co adres zamieszkania właściciela)
Adres do korespondencji
(najczęściej ten sam, co adres zamieszkania właściciela)
Ogólny zakres działalności firmy
(np. prace budowlane, sprzątanie pomieszczeń użytkowych, handel, malowanie, hydraulika i remonty łazienek, instalacje elektryczne, kładzenie płytek, paneli, etc.)
Imię (imiona) i nazwisko właściciela firmy
Norweski numer personalny właściciela firmy
(jeśli posiada)
Norweski adres zamieszkania właściciela firmy
(ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, komuna)
Polski adres zamieszkania właściciela firmy
(tylko dla osób, które nie mają norweskiego numeru personalnego)
E-mail
Nr telefonu


Dane o firmie

Deklarowany zysk firmy do końca roku
(w NOK)**
Dotychczasowy dochód właściciela firmy
(w obecnym roku, w NOK)
Czy dochód właściciela z firmy jest jego jedynym dochodem? (tak/nie) Tak Nie
Czy właściciel firmy pracuje lub będzie pracował jednocześnie w innej firmie? (tak/nie) Tak Nie

** Na podstawie zadeklarowanej kwoty urząd wyliczy zaliczkę na podatek dochodowy. Zostanie ona podzielona na 4 równe części, które będą płatne do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeżeli deklaracja zostanie złożona np. 20 maja, wówczas cała kwota zostanie podzielona na 2 części. Ratę zaliczki na podatek można w przybliżeniu (± 4.000 NOK) wyliczyć wg wzoru:

Zaliczka na podatek dochodowy = (Przewidywany zysk – 40.000 NOK)*0,39

Deklarowaną kwotę zaliczki można zmienić w dowolnym czasie w ciągu roku.

Niniejszym potwierdzam zgodność informacji zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym. Świadom jestem, iż ponoszę pełną odpowiedzialność za założenie firmy w oparciu o powyższe dane.

Potwierdzam

Przeczytałem i akceptuję warunki Umowy.

Norwegia Consulting