Potrzebuję obsługi firmy

Jakie działania podjąć w przypadku, gdy firma ogłosi upadłość?

Tematyka, którą poruszamy, może być mało optymistyczna, ale faktem jest, że każdy przedsiębiorca może doświadczyć bankructwa. Dlatego warto wiedzieć, co to oznacza i jak się na to przygotować. Jeśli prowadzimy biznes w odpowiedni sposób, to mamy większe szanse na to, że proces upadłości nie będzie dla nas straszny, gdy do niego dojdzie.

Artykuł poniżej porusza tylko częściowo kwestię tego procesu i nie jest w stanie oddać pełnego obrazu sytuacji indywidualnej Twojej firmy. Dlatego, jeśli jest to konieczne, warto bezpośrednio skonsultować swoją sytuację z księgowym lub prawnikiem. Najlepiej robić to dużo wcześniej, nie tuż przed ogłoszeniem upadłości, gdyż wtedy może być już za późno na jakiekolwiek działania.

Jak zapewnić sobie stabilność finansową firmy i przygotować się na ewentualne kłopoty?

Jeśli zatrudniasz pracowników, bardzo ważne jest, aby regularnie odprowadzać zaliczkę podatkową Skattetrekk forskuddstrekk wraz z ich pensjami na odpowiednie konto. Następnie należy terminowo opłacać tę zaliczkę do urzędu. Podatek ten jest odprowadzany przez pracodawcę od brutto wypłaty pracownika i jest traktowany w sposób uprzywilejowany. Pracodawca nie może dysponować tymi środkami.

Jeśli istnieje ryzyko bankructwa, a firma nie jest w stanie opłacić podatków pracowniczych (forskuddstrekk), pracodawca powinien powstrzymać się od wypłacania pensji pracownikom. W przypadku upadłości, brak opłacenia forskuddstrekk od naliczonych pensji może skutkować bezpośrednim obciążeniem kosztami przez właściciela firmy. Pracownicy są chronieni przez Lønnsgarantiordningen i warto dokładnie zapoznać się z informacjami na stronie NAV: https://www.nav.no/lonnsgaranti.

Jeśli właściciel firmy zatrudniającej siebie (w przypadku AS) wypłaca sobie wynagrodzenie, to powinno ono być adekwatne do sytuacji firmy oraz stanowiska, czyli rynkowe. Wypłacanie sobie wyższych kwot wynagrodzenia, szczególnie w przypadku, gdy firma nie jest w stanie opłacić bieżących podatków, może negatywnie wpłynąć na proces upadłościowy oraz sytuację finansową właściciela firmy.

W przypadku prowadzenia firmy w formie spółki akcyjnej, ważne jest, aby regularnie dostarczać pełną dokumentację księgową do księgowego, aby uniknąć braków w dokumentacji. W przypadku upadłości, braki te będą musiały zostać dostarczone do syndyka. Jeśli takie braki wystąpią, właściciel spółki może być obciążony np. przez naliczenie od wypłaty tzw. ulovlig utbytte. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, braki w kosztach spowodują utratę możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jeśli prowadzisz wiele firm i między nimi zachodzą transakcje lub pożyczki, ważne jest, aby zapewnić poprawną dokumentację księgową. Wszystkie procesy kupna i sprzedaży powinny mieć jasno określony cel i być korzystne dla prowadzonej działalności. W przypadku upadłości takie transakcje i współprace będą dokładnie badane przez syndyka. Ważne jest, aby prowadzić swoją działalność w sposób przejrzysty i zgodny z prawem, aby uniknąć negatywnych konsekwencji w razie kłopotów finansowych.

Jeśli spółka akcyjna znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i jest zagrożona bankructwem, to nie tylko wkład własny akcjonariuszy jest narażony na ryzyko utraty. W takiej sytuacji, gdy spółka posiada już swoje własne aktywa, takie jak środki pieniężne na koncie bankowym, majątek trwały, taki jak sprzęt, samochody lub nieruchomości, również podlega w posiadanie syndyka. To syndyk podejmuje decyzję o ewentualnym ich sprzedaży w celu spłaty długów spółki.

Jeśli prowadzisz firmę, która podejmuje działania operacyjne i niesie ze sobą pewne ryzyko, warto rozważyć gromadzenie aktywów poza spółką. W przypadku zbliżającej się upadłości zwykle jest już za późno, aby uratować wszystkie składniki majątku. Dlatego warto o tym pomyśleć wcześniej.

W powyższym tekście omówiliśmy najważniejsze kwestie związane z upadłością i bankructwem oraz co zrobić, aby być dobrze przygotowanym na niespodziewane sytuacje. Jeśli potrzebujesz analizy swojej sytuacji, zachęcamy do kontaktu z nami.
Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?