Potrzebuję obsługi firmy

Murarz Norwegia

Praca za granicą jest dużą szansą na rozwój kariery oraz zdobycie nowych umiejętności. Jest to też okazja do większych zarobków. Coraz więcej Polaków decyduje się na tego rodzaju zatrudnienie. Praca w Norwegii jest możliwa dla każdego. Jest wiele ofert, także dla osób nieznających języka.
Norwegia charakteryzuje się elastycznym modelem pracy. Jest to bardzo korzystne dla pracowników. Prawo pracy oraz umowy zbiorowe regulują wszystkie ważne aspekty zatrudnienia. Najważniejszym dokumentem podczas zatrudnienia w Norwegii jest umowa o pracę. Powinna zawierać wszelkie możliwe informacje potrzebne w czasie trwania pracy. Odpowiednie przygotowanie umowy może pomóc uniknąć niepotrzebnych nieporozumień. Umowy dla pracowników zagranicznych są najczęściej sporządzane na norweskich warunkach.
Praca murarza w Norwegii różni się od pracy w Polsce przede wszystkim przez inny klimat. Zmienna temperatura oraz częste opady mogą być wyzwaniem podczas pierwszego wyjazdu do pracy w Norwegii.
Często możliwe jest też zatrudnienie jako pomocnik murarza. Jest to dobre wyjście dla osób nieposiadających wystarczającego doświadczenia zawodowego.

Spis treści:
Codzienność w Norwegii
Praca w Norwegii CV
Potrzebne dokumenty
Potrzebne umiejętności i doświadczenie

Codzienność w Norwegii

Życie codzienne w Norwegii pod wieloma względami różni się od życia w Polsce. Inny klimat, kultura czy kuchnia to podstawowe różnice z jakimi trzeba się zmierzyć podczas wyjazdu do pracy. Różnica klimatu może mieć znaczny wpływ na pracę murarza. Zmienne warunki pogodowe mogą być na początku dużym wyzwaniem. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne jak i techniczne jest podstawą do dobrze wykonanej pracy.
Bardzo istotnym aspektem pracy za granicą jest bariera językowa. Niewątpliwie znajomość języka pozwala na łatwiejsze porozumienie się z mieszkańcami Norwegii. Nie jest to jednak konieczna umiejętność przy pracy. Wielu pracodawców oferuje zatrudnienie nie wymagając certyfikatów językowych.
Opieka zdrowotna dla obywateli państw członkowskich UE i EOG (posiadających ubezpieczenie zdrowotne) jest dostępna w nagłych przypadkach. Wszelkie konsultacje medyczne są płatne w Norwegii. Możliwe jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, zarówno zdrowotnego jak i od następstw nieszczęśliwych wypadków. Przed wyjazdem warto wyrobić kartę EKUZ.
Koszty życia w Norwegii są zdecydowanie wyższe niż w Polsce. To samo można powiedzieć o wynajmie lub kupnie mieszkania lub domu. Pracodawcy często zapewniają zakwaterowanie pracownikom. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, jednak jeśli jest ono niemożliwe trzeba być przygotowanym wcześniej.
Dla wszystkich obcokrajowców bardzo ważnym miejscem jest ojczysta ambasada. Jest to miejsce, do którego można zwrócić się o pomoc w każdej sytuacji.

Praca w Norwegii

Coraz częściej Polacy decydują się na wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy. Norwegia bardzo często jest celem takich podróży. Praca w Norwegii pod wieloma względami różni się od pracy w Polsce. Wynika to z różnic w prawie pracy oraz w ogólnym podejściu do pracy w tym kraju. Przed wyjazdem warto zapoznać się z podstawowymi zasadami regulującymi wszystkie aspekty pracy, tak by wyjazd nie musiał wiązać się z niepotrzebnymi i niechcianymi nieporozumieniami. Najprostszą metodą poszukiwania pracy jest czytanie ogłoszeń internetowych. Większość pracodawców wstawia tam ogłoszenia o poszukiwaniu pracownika. Kolejną bardzo skuteczną metodą poszukiwania pracy jest pytanie rodziny i znajomych. Bardzo często mogą oni pomóc, zwłaszcza na początku, gdy nie mamy jeszcze doświadczenia w szukaniu pracy za granicą. Na terenie Norwegii można przebywać bez pozwolenia przez 3 miesiące. Po tym okresie niezbędne jest pozwolenie na pobyt. Można je połączyć z pozwoleniem na pracę, a uzyskać je można w komisariatach policji na terenie Norwegii. Osobno należy uzyskać pozwolenie na osiedlenie się. Daje ono prawo do zamieszkania na stałe na terenie Norwegii.
Aby móc otrzymać wynagrodzenie należy posiadać konto bankowe w Norwegii. Do utworzenia konta potrzebny jest dowód osobisty lub paszport.

Podstawowe informacje

Model pracy w Norwegii pod wieloma względami różni się od polskiego modelu. Norweskie prawo nie przewiduje płacy minimalnej. Wysokość wynagrodzenia jest w dużej mierze ustalane na podstawie umów zbiorowych podpisywanych przez pracodawców i związki zawodowe.
W Norwegii możliwe też jest zatrudnienie osób poniżej 18 roku życia.
BHP jest bardzo ważne, szczególnie dla pracowników fizycznych. Poziom bezpieczeństwa rośnie z roku na rok a ilość wypadków przy pracy spada. Przed podjęciem pracy konieczne jest zapoznanie się z zasadami BHP obowiązującymi w danym miejscu pracy.

Prawo pracy

Podstawowa wiedza o prawie pracy w Norwegii pomoże uniknąć skomplikowanych problemów już podczas pracy. Warto odpowiednio przygotować się pod tym względem do wyjazdu. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnego ryzyka oraz cały pobyt będzie spokojniejszy i bezpieczniejszy.
W Norwegii średnio pracuje się przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin. Daje to w sumie 40 godzin pracy tygodniowo. Nadgodziny są możliwe, jednak warunki należy wcześniej ustalić z pracodawcą.

Umowa o pracę

Każda legalna praca powinna być oparta na umowie o pracę. Dokument ten stanowi o wszystkich warunkach zatrudnienia. W Norwegii istnieje wiele rodzajów umów o pracę. Najczęściej podpisywane są umowy na czas nieokreślony oraz umowy na pracę sezonową. Oprócz tego musi zawierać informacje o pracowniku i pracodawcy.

Co powinna zawierać umowa o pracę: Bardzo często zatrudnienie poprzedza okres próbny, jego długość musi zostać wcześniej dokładnie ustalona. Dodatkowo umowa o pracę może określać prawo pracownika do urlopu (zazwyczaj jest to 25 dni w ciągu roku), ubezpieczenia, czy obowiązujące pracodawcę umowy zbiorowe.

Przygotowanie do pracy

Każda praca fizyczna wymaga odpowiedniego przygotowania. Podstawowym elementem jest odpowiedni sprzęt budowlany, odzież ochronna i robocza. Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że posiadamy wszystkie niezbędne rzeczy. Bardzo często to pracodawca dba o dostarczanie odpowiednich materiałów oraz odzieży ochronnej, jednak warto pamiętać, by ustalić to dokładnie jeszcze podczas podpisywania umowy o pracę.
Kolejnym ważnym aspektem przygotowania do pracy fizycznej jest zapoznanie się z zasadami BHP. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić odpowiednie szkolenie dla nowego pracownika oraz zapewnić bezpieczne warunki pracy.

CV

Dobrze przygotowane CV to podstawa do szukania nowej pracy. W czasie procesu rekrutacyjnego jest to jeden z najważniejszych dokumentów, musi więc być odpowiednio przygotowany. CV musi zawierać podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), posiadane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe (konkretne stanowiska oraz okres wykonywania pracy, wystarczy miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia) a także zgodę RODO. Nie należy podawać danych wrażliwych. Czasami można się spotkać z prośbą o podanie miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji wystarczającą informacją będzie sama miejscowość. Często też w CV opisywane są zainteresowania. Jeśli podczas przygotowywania CV zdecydujemy się na to, warto unikać zbyt ogólnych stwierdzeń. Jeżeli zainteresowania są ciekawe i oryginalne warto o nich wspomnieć. Dane w CV powinny zostać przedstawione w sposób profesjonalny oraz łatwy do czytania. Podczas szukania pracy za granicą warto przetłumaczyć swoje CV na język angielski lub norweski.
Coraz częściej można się spotkać z CV w formie infografiki. Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, często stosowane w celu wyróżnienia się w tłumie. Aby takie CV było skuteczne musi zostać profesjonalnie wykonane oraz musi pasować do stanowiska, na które zamierzamy aplikować.
Bardzo często pracodawcy proszą o dołączenie referencji do CV.
Kolejnym elementem jest list motywacyjny. Dobrze napisany list motywacyjny może pomóc pomyślnie przejść przez proces rekrutacyjny. Taki list musi być formalny, poprawny gramatycznie oraz ortograficznie. Ważne tez jest, aby nie powielał informacji zawartych w CV. List motywacyjny jest dobrym miejscem do dokładnego opisania swoich umiejętności. Warto podzielić je na twarde i miękkie, dzięki temu pracodawca będzie mógł łatwiej ocenić, czy posiadane przez nas umiejętności są odpowiednie do stanowiska, które chcemy objąć. Praca murarza przede wszystkim wymaga zdolności twardych, jednak warto też opisać swoje umiejętności w szybkim rozwiązywaniu problemów, organizacji pracy czy komunikacji z przełożonym i innymi pracownikami.

Potrzebne dokumenty

Najważniejszym dokumentem, potrzebnym przy wyjeździe za granicę jest dowód osobisty lub paszport. Pozwoli on potwierdzić tożsamość podczas załatwiania wszystkich spraw formalnych, takich jak ubieganie się o pozwolenie na pobyt i pracę. Po znalezieniu pracy często potrzebne też są dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, ukończone kursy itd.
Bardzo ważne też są dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia. Dzięki ubezpieczeniu nie będziemy musieli ponosić wszystkich kosztów leczenia.
Podczas pobytu w Norwegii potrzebny jest D-nummer i skattekort. Są to odpowiednio numer osobisty i karta podatkowa. Są one niezbędne dla każdego pracownika w Norwegii. Można je otrzymać w urzędzie o nazwie Skateetaten.
Kolejnym dokumentem, który jest bardzo często wymagany podczas procesu rekrutacyjnego to fagbrev. Jest to potwierdzenie ukończenia szkolenia zawodowego. Daje ono pracodawcy pewność o naszych kwalifikacjach oraz specjalistycznej wiedzy.

Potrzebne umiejętności i doświadczenie

Każda praca wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. Podczas procesu rekrutacyjnego mogą być potrzebne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz ukończenie kursów.

Język obcy

Znajomość języka jest bardzo ważna przy każdej pracy za granicą. Prace fizyczne nie wymagają tak zaawansowanych umiejętności językowych jak prace umysłowe, jednak warto znać podstawy języka urzędowego, czyli języka norweskiego. Pomoże to zarówno podczas podpisywania umowy o pracę jak i podczas pracy. W przyszłości może być to pomocne podczas starania się o awans lub zmianie branży. W przypadku całkowitej nieznajomości języka angielskiego lub norweskiego mże być trudne znalezienie pracy na stałe. Dużo prostsze w takim przypadku jest znalezienie pracy sezonowej.
Ułatwi też codzienne życie w Norwegii. Dzięki znajomości języka łatwiejsze będzie też komunikowanie się z innymi pracownikami w firmie. Znajomość języka angielskiego również będzie przydatne ze względu na to, że wielu mieszkańców Norwegii potrafi komunikować się w tym języku.
Podczas wyjazdu do Norwegii możliwa jest ciągła nauka. Oprócz codziennego obcowania z językiem obcym możliwe jest też zapisanie się na kursy językowe. Stałe poprawianie swoich umiejętności językowych nie tylko ułatwi codzienne funkcjonowanie w Norwegii ale też podniesie nasze kwalifikacje zawodowe, co może pomóc w przyszłości awansować.

Kwalifikacje zawodowe

Każda praca wymaga odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Podczas procesu rekrutacyjnego należy mieć odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe. Wszystkie te informacje należy również zawrzeć w CV oraz liście motywacyjnym. Jeśli jest to możliwe należy przetłumaczyć dokumenty na język angielki albo na język norweski.
Praca fizyczna wymaga przede wszystkim odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Bardzo ważne też są precyzja wykonywania zadań, sprawne działanie oraz profesjonalizm. Te cechy pozwolą na łatwe znalezienie pracy oraz późniejszy awans.
Bardzo przydatną rzeczą jest posiadanie prawa jazdy. Należy zadbać o to, by dokument był aktualny. Bardzo często pracodawcy oferują służbowy samochód.
Anuluj odpowiedź
0 komentarzy
Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?