Potrzebuję obsługi firmy

Przejście do formy holdingowej bez konieczności opodatkowania

Podobnie jak większość przedsiębiorców, rozpoczynamy swoją przygodę z prowadzeniem działalności od samego początku. Żywimy nadzieję na rozwój firmy, wzrost jej wartości i osiąganie zysków. Jednak na początkowym etapie trudno jest przewidzieć, jak sytuacja potoczy się dalej.

Stopniowo budujemy naszą firmę i nagle odkrywamy, że stworzyliśmy działalność, która przynosi nam stabilne zyski. Nasze dochody przewyższają wydatki, a my mamy coraz więcej pomysłów na inwestowanie nadwyżek kapitału.

Nadszedł moment, aby zredukować ryzyko poprzez rozproszenie kapitału na mniej ryzykowne rynki. Zastanawiasz się nad wypłatą zysku z Twojej firmy w formie dywidendy lub premii, aby zainwestować w nieruchomości lub inne pasywa. W tym momencie zauważysz, że znaczna część Twojego zysku ulega utracie z powodu obciążeń podatkowych.

Nie można wykluczyć sytuacji, w której potencjalny nabywca niespodziewanie zaoferuje odkupienie Twojej firmy. Wiele osób prowadzących działalność nie bierze pod uwagę takiej możliwości, jednak trudno jest przewidzieć, jakie podejście do tej kwestii będzie miało miejsce za kilka lat. Być może sam będziesz zmęczony prowadzeniem firmy, otrzymasz interesującą ofertę kupna i będziesz chciał zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci. Wtedy również szybko zorientujesz się, że prawie jedną czwartą zysku ze sprzedaży firmy przekazujesz państwu w formie podatku.

Wypłacanie dywidendy z jednej spółki do drugiej jest z reguły zwolnione z podatku. Podobnie, zyski z akcji nie są opodatkowane, jeśli akcje są sprzedawane przez spółkę. Jednakże, indywidualni akcjonariusze są obciążeni zarówno dywidendą, jak i podatkiem dochodowym.

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie swojej działalności poprzez firmę inwestycyjną, znanej jako "holding". Oznacza to, że firma jest posiadana przez prywatną spółkę akcyjną, której głównym celem jest inwestowanie (spółka holdingowa).

Przez spółkę holdingową można dokonywać reinwestycji i sprzedaży, unikając konsekwencji podatkowych. Czasami istotne jest również tworzenie różnych klas akcji, co ułatwia przekazanie majątku dzieciom.

Przejście do struktury holdingu, gdy nasza firma osiąga stałe zyski rocznie, nie jest jednak tak łatwe jak przekazanie akcji z naszej prywatnej osoby do spółki holdingowej.

Wartość akcji znacznie wzrosła od momentu założenia naszej spółki, co wiąże się z koniecznością opłacenia podatku od różnicy wartości.

Innym rozwiązaniem jest tzw. trekantfusjon (fuzja trójkątna). Przebiega ona w następujący sposób:
  1. Akcjonariusz zakłada nową spółkę akcyjną.
  2. Nowo utworzona spółka zakłada spółkę zależną.
  3. Przeprowadza się fuzję między naszą pierwotną spółką (w której prowadzona jest główna działalność) a nowo utworzoną spółką zależną.
  4. Właściciel otrzymuje akcje nowej spółki holdingowej.
Oczywiście cały proces zazwyczaj wymaga zaangażowania rewizora i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Jednak dla firm o dużej wartości, te koszty zawsze będą znikome w porównaniu z podatkiem, jaki trzeba by zapłacić przy przekazaniu akcji z osoby prywatnej do nowo utworzonej spółki.
Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?