Potrzebuję obsługi firmy
Firma w Norwegii+47 239 62 127
Zobacz pozostałe usługi
Pracujesz w Norwegii? Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach zdrowotnych.

Co zrobić w sytuacji, kiedy podczas krótkiego pobytu w rodzinnym kraju zachodzi konieczność skorzystania z opieki medycznej? Czy nieubezpieczony członek naszej rodziny może skorzystać z takiej opieki? Jest wyjście: należy przedstawić w wojewódzkim oddziale NFZ potwierdzenie odprowadzania składek zdrowotnych w Norwegii.

Aby otrzymać potwierdzenie należy wypełnić druk E-106 (dla osób posiadających d-nummer) lub druk E-109 (dla nieubezpieczonych członków naszej rodziny).

Druk E-106 mogą wypełnić osoby, które pracują w Norwegii i przynajmniej 3 razy w roku obdwiedzają rodzinę w Polsce (tzw. Pendler). Po otrzymaniu potwierdzenia wnioskodawca, bazując na norweskim ubezpieczeniu, może korzystać z pełnego pakietu medycznego w Polsce, krajach Europejskiego obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje pracownikowi lub właścicielowi firmy jednoosobowej (ENK), którzy odprowadzają składki na ubezpieczenie zdrowotne w Norwegii, są zameldowani w innym kraju EOG niż Norwegia, mają obywatelstwo jednego z krajów EOG.

Co gwarantuje ubezpieczenie:

Druk E-106 umożliwia również ubezpieczenie członków rodziny wnioskodawcy i jest ważny przez 2 lata.

WAŻNE: Osoby planujące skorzystać z długoterminowej opieki medycznej w Polsce powinny zdobyć potwierdzenie odprowadzania składek ok. 3 miesiące przed podróżą do kraju.

Wypełniam wniosek E-106
Druk E-109 przysługuje jedynie mieszkającej w Polsce rodzinie wnioskodawcy pracującego w Norwegii. Mogą go wypełnić osoby posiadające umowę o pracę na czas nieokreślony, którym przyznany został fødselsnummer (stały nr personalny). E-109 także jest ważny przez 2 lata.

Należy pamiętać, że do wniosku dotyczącego konkretnego ubezpieczenia wymagane są odpowiednie dokumenty. Jeżeli jesteś na zasiłku dla bezrobotnych, też możesz złożyć podanie o ubezpieczenie zdrowotne.

Wypełniam wniosek E-109
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ, Helsekort) wybierana jest przez osoby mieszkające wraz z rodziną w Norwegii, dla których, nawet przy krótkim pobycie, ważna jest opcja bezpłatnej pomocy medycznej na terenie krajów EOG. Karta zapewnia ubezpieczenie także członkom rodziny, jeśli każdy z nich posiada własny egzemplarz. Karta jest ważna 3 lata. EKUZ, w przeciwieństwie do druku E-106, umożliwia skorzystanie tylko z podstawowych świadczeń medycznych w publicznych ośrodkach zdrowia. Jeśli planujemy dłuższe leczenie, niezbędny będzie druk E-106.

Karta zostanie przysłana pocztą w ciągu ok. 2 tygodni od złożenia wniosku.

Zamawiam Helsekort
Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?