Potrzebuję obsługi firmy
NORWESKI INFORMATOR PRZEDSIĘBIORCY
Ubezpieczenie samochodu

Bilforsikring - ubezpieczenie samochodu może się składać z wielu pojedyńczych ubezpieczeń. Posiadanie ubezpieczenia OC jest w Nowegii obowiązkowe!

Ansvarsforsikring - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilniej (OC). Pokrywa wszelkie szkody materialne i osobowe, które może spowodować pojazd. Ubezpeczenie to jest obowiązkowe!

Delkasko - ubezpieczenie pokrywa to samo, co OC, plus szkody wynikłe w razie pożaru, włamania, uszkodzenia przedniej szyby, bądź skorzystania z pomocy drogowej. Delkasko nie pokrywa szkód powstałych w kolizji drogowej. Ubezpieczenie to jest zalecane, gdy samochód ma ponad 10 lat.

Kasko - ubezpieczenie pokrywa te same szkody co delkasko, a także szkody, które powstały w wyniku kolizji lub utraty panowania nad pojazdem. Kasko gwarantuje pomoc drogową na terenie całej Europy, ale może mieć ograniczenia w przypadku uszkodzenia wyposażenia dodatkowego (np. bagażnik dachowy).

Rettshjelpforsikring - ubezpieczenie od kosztów pomocy prawnej, będące elementem każdego ubezpieczenia samochodowego.

Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?