Potrzebuję obsługi firmy
Firma w Norwegii+47 239 62 127
Zobacz pozostałe usługi Welfare Economics

Norwegia Consulting bierze udział w projektach z zakresu Welfare Economics. Firma angażuje się zarówno w projekty prospołeczne jak i biznesowe, aktywnie uczestnicząc w działaniach swoich Partnerów.

"Jako przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie chcemy brać czynny udział w procesach polepszania jakości życia w wymiarze społeczno-gospodarczym, zwracając szczególną uwagę na osoby najwrażliwsze oraz społecznie wykluczone. Jesteśmy otwarci na współpracę w ramach Twojej inicjatywy.”
Zespół Norwegia Consulting


W obszarze welfare technologies świadczymy usługi doradcze oraz mentoringowe. Pomagamy w:
Ponadto, w ramach działań prospołecznych współpracujemy z różnymi podmiotami prowadząc szkolenia: Wszelkie oferty oraz idee są godne rozważenia. Inwestycja w jakość życia przyszłych generacji stanowi podziękowanie za wysiłek i pracę przeszłych pokoleń.
Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?