Chcesz zdobyć kalendarz, który przypomni Ci o najważniejszych terminach dla norweskiego przedsiębiorcy?

Wyślemy Ci go na skrzynkę mailową!


Firma w Norwegii+47 239 62 127
Biznes w Norwegii


Myślisz o założeniu firmy?
Pomożemy Ci załatwić konieczne formalności.
Pozwól sobie pomóc i skup się na rozwijaniu swojego biznesu!
Zostaw nam swój numer telefonu - skontaktujemy się z Tobą!

Norweska rachunkowość

Obowiązki firmy w zakresie księgowości w Norwegii reguluje ustawa o rachunkowości. Wynika z niej, że wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie Norwegii muszą sporządzić sprawozdanie finansowe oraz raport działalności firmy z końcem każdego roku obrotowego.

Sprawozdanie finansowe tworzy się na podstawie danych dotyczących przede wszystkim przychodów i kosztów firmy. Rejestracja wszystkich transakcji związanych z działalnością przedsiębiorstwa to obowiązek księgowego. Operacje powinny być rejestrowane w specjalnym programie księgowym.

Norweska ustawa o rachunkowości reguluje również przepisy związane z obowiązkiem kontroli działalności firmy przez audytora. Każde przedsiębiorstwo, którego zysk przekroczy 5 milionów koron podlega takiej kontroli. Zwolnione są z niej firmy jednoosobowe i firmy z nieograniczoną odpowiedzialnością, ale tylko w przypadku, gdy zatrudnionych jest w nich do pięciu pracowników.

Do obowiązków księgowego należy także archiwizacja dokumentów. Okres ich przechowywania reguluje ustawa. W przypadku sprawozdań rachunkowych jest to 10 lat, a kart pracy 3 i pół roku.

ArtykułyRezydencja podatkowa - ważność certyfikatu w Norwegii

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument, który potwierdza, że podatnik jest rezydentem podatkowym danego kraju i wobec takiego podatnika mają zastosowanie przepisy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że dochody kontrahenta niebędącego rezydentem Polski nie są opodatkowane w Polsce (podatek u źródła dochodów) lub są opodatkowane niższą niż obowiązująca w kraju stawką podatkową.Elektroniczna karta podatkowa - Elektronisk Skattekort

Norweskie elektroniczne karty podatkowe od 2014 roku zastępują obowiązujące dotychczas karty papierowe.Założenie firmy w Norwegii - rachunkowość i wymagane zezwolenia

W Norwegii obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynikający z posiadania działalności gospodarczej, a spoczywający na wszystkich podmiotach gospodarczych, regulują następujące przepisy...Status pendler - korzystne rozliczenie podatkowe w Norwegii

Status pendler to forma rozliczenia podatkowego. Jest ona bardzo korzystna, ponieważ pozwala na zmniejszenie wysokości podatku o różne koszty związane z podróżowaniem do Polski (wyżywienie, transport, zakwaterowanie, prąd, czynsz) i uzyskanie zwrotu podatku większego nawet o 40 tysięcy koron.Polscy marynarze - podatki w Norwegii

W 2014 roku weszły w życie umowy podatkowe dotyczące pracy najemnej wykonywanej na statkach zagranicznych armatorów w transporcie międzynarodowym. Polska zawarła umowę z Norwegią. Umowa dotyczy rozliczenia podatkowego polskich marynarzy pracujących w transporcie międzynarodowym. Niekorzystne zmiany dotyczą także marynarzy współpracujących z armatorami singapurskimi, kanadyjskimi, malezyjskimi i amerykańskimi.Dokumenty wymagane do zwrotu podatku w Norwegii

Chcąc uzyskać zwrot norweskiego podatku należy skompletować następujące dokumenty...Obliczanie norweskiego podatku

Wysokość podatku płaconego w Norwegii zależy od wielkości uzyskanych dochodów oraz od tego, jak długo przebywa się na terenie tego kraju. Obliczając podatek należy wziąć pod uwagę koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną od podatku, ponieważ te wartości odlicza się od uzyskanych przychodów, pomniejszając wysokość podatku dochodowego. Po przepracowaniu całego roku można od kwoty przychodu odliczyć całą kwotę wolną od opodatkowania, a pracując przez niecały rok, odliczyć można proporcjonalną część tej kwoty.Obowiązek wpłacania zaliczki na podatek

Spółki AS otrzymują zaliczki w styczniu następnego roku po roku kalendarzowym. Wysokość zaliczki na podatek ustalana jest przez Urząd Podatkowy, który biorąc pod uwagę dochody spółki z ostatnich kilku lat.

Zaliczka na podatek jest płatna w dwóch równych ratach. 15 lutego oraz 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Różnicę między zapłaconym podatkiem a rzeczywistym należy uregulować do 31 maja w roku następującym po roku podatkowym.

Właściciel firmy jednoosobowej (ENK) płaci zaliczkę za dany rok podatkowy w 4 ratach: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Wcześniej sam deklaruje kwotę dochodu jaki planuje zarobić w tym roku. Na podstawie zadeklarowanego dochodu urząd przysyła 4 raty zaliczki (Forskuddsskatt) do zapłaty.Obowiązek prowadzenia rachunkowości w firmie

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, przygotowywania bilansu przedsiębiorstwa na koniec roku oraz sporządzanie sprawozdania finansowego spoczywa na podmiotach prowadzących w Norwegii działalność gospodarczą (obowiązek ten mają także podmioty zagraniczne o ile w ich przypadku powstanie obowiązek podatkowy względem norweskiego urzędu podatkowego).Rachunkowość w norweskiej firmie

Każda firma działająca na terenie Norwegii zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami zawartymi między innymi w norweskiej ustawie o rachunkowości.Zagraniczna firma w Norwegii - obowiązki księgowe

Do obowiązków zagranicznej firmy prowadzącej działalność gospodarczą na terenie Norwegii należy zgłoszenie się do norweskiego rejestru płatników VAT i opłacanie podatku od towarów i usług, który w Norwegii nazywany jest merverdiavgift (w skrócie MVA).