Potrzebuję obsługi firmy
NORWESKI INFORMATOR PRZEDSIĘBIORCY

Dokumenty dla pracownika

1. Zgłoszenie o wypadku podczas pracy

2. Rejestracja w Norwegii

3. Zameldowanie się w Norwegii

4. Zamówienie karty podatkowej

5. Zamówienie kodów do portalu altinn.no

6. Zamówienie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

7. Wybór lekarza

8. Wniosek o nadanie numeru tymczasowego (D-nummer)

9. Zaświadczenie dotyczące uprawnień do świadczeń rzeczowych z tytułu ubezpieczenia chorobowego i macierzyńskiego dla osób mieszkających w państwie innym niż państwo właściwe. Wniosek E 106

10. Wniosek o wydanie formularza E 109, Zaświadczenie dotyczące uprawnień do świadczeń rzeczowych w razie choroby lub macierzyństwa dla członkow rodziny będacych na utrzymaniu osoby zatrudnionej, w przypadku, gdy członkowie rodziny mieszkają w innym państwie UE/ EWG, niż osoba zatrudniona
Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?