Potrzebuję obsługi firmy
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia ogólne

1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Administratorem danych osobowych jest:
NORWEGIA CONSULTING AS
Skjærvaveien 18
1466 STRØMMEN
Organisasjonsnummer: 812 156 322
3. Uważa się, że Korzystający zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść, jeśli nabył lub skorzystał z jej usług lub produktów oferowanych przez Norwegia Consulting.
4. Prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności ma Norwegia Consulting. Jednak żadna zmiana nie naruszy podstawowej zasady, która głosi, że Norwegia Consulting nie sprzedaje i nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należących do Norwegia Consulting.
5. Wszystkich, którzy korzystają z serwisu Norwegia Consulting, są jego użytkownikami lub klientami obowiązuje aktualna Polityka Prywatności, która znajduje się na stronie: https://www.norwegiaconsulting.pl.

Dane Osobowe

6. Należy być świadomym, że użytkownik podczas korzystania z serwisów należących do Norwegia Consulting może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych np. poprzez wypełnienie formularza.
7. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4, to przede wszystkim imię i adres e-mail.
8. W przypadku formularzy zamówień użytkownik zostanie proszony o podanie pełnych danych osobowych.
9. Dane, o których mowa w pkt 4-6 są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Zamawianie usług

10. Aby zamówić usługi oferowane przez Norwegia Consulting za pośrednictwem www.norwegiaconsulting.pl, wymagane jest podanie w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych, które są niezbędne do realizacji danej usługi.
11. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 12-13.

Niezapowiedziane wiadomości

12. Norwegia Consulting zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
13. Niezapowiedziane wiadomości wysyłane są sporadycznie.
Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?