Norweska firma, Norwegia - informacje
Potrzebuję obsługi firmy

ROZLICZENIE ROCZNE W FIRMIE

Składanie Skattemelding, czyli rocznych zeznań podatkowych w Norwegii, to obowiązek każdej osoby zarabiającej, zarówno przedsiębiorców, jak i zatrudnionych przez nich pracowników. Aby mieć pewność, że kwota wyliczonego podatku będzie dla nas najbardziej korzystna, warto skorzystać z dostępnych ulg podatkowych w Norwegii i dokonać rozliczenia w wyznaczonym terminie przez urząd.

Rodzaje rozliczeń podatkowych w Norwegii

Jakie są typy zeznania rocznego w Norwegii?

PENDLER

Osoby posiadające status Pendler mogą odliczyć od podatku:
 1. koszty podróży do kraju ojczystego (na podstawie biletów lotniczych i autobusowych, opłat drogowych),
 2. koszty za wynajem mieszkania - na podstawie umowy najmu,
 3. rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu - na podstawie wystawionych rachunków,
 4. dietę na każdy dzień. Jej stawkę co roku określa urząd.
Status Pendler mogą uzyskać jedynie osoby, które spełniają określone warunki: Status Pendler w Norwegii może również uzyskać osoba samotna, która: Warunkiem skorzystania w rozliczeniu rocznym w Norwegii ze statusu Pendler jest dołączenie kompletu dokumentów - akt ślubu i akty urodzenia dzieci muszą zostać przetłumaczone na język angielski bądź norweski (tłumaczenia przysięgłe są ważne przez dwa miesiące).

Co należy dołączyć do zeznania rocznego żeby otrzymać status Pendler?

ROZLICZENIE ZWYKŁE

Osoby, którym nie przysługują żadne z pozostałych rodzajów rozliczeń, mogą skorzystać z rozliczenia zwykłego w Norwegii, przy którym można odliczyć:

Z rozliczenia zwykłego w Norwegii mogą skorzystać osoby, które:
 • na stałe mieszkają w Norwegii,
 • nie mogą skorzystać z odliczenia Standardfradrag (ulga 10%),
 • nie posiadają statusu Pendler.
Co należy dołączyć do zeznania podatkowego żeby skorzystać z rozliczenia zwykłego?

Ulga 10%

Standardfradrag, czyli ulga 10% to ulga podatkowa w Norwegii, którą można wykorzystać w zeznaniu podatkowym - od dochodów z tytułu zatrudnienia odlicza się 10% podatku, jednak nie więcej niż 40 000 NOK.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.
Ze Standardfradrag mogą skorzystać osoby, które:
 • nie posiadają statusu Pendler,
 • przebywają w Norwegii krócej niż 183 dni w ciągu roku bądź krócej niż 270 dni w ciągu kolejnych dwóch lat.
Co należy dołączyć do zeznania podatkowego w przypadku Standardfradrag?

Jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia rocznego?

Zestawienie Sammenstilling, årsoppgave, wstępnie rozliczone zeznanie. W zależności od zastosowanych ulg podatkowych do rozliczenia należy załączyć dodatkowo:
 1. zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce,
 2. zaświadczenie o zameldowaniu w Norwegii,
 3. akt własności lokalu w Polsce albo umowa wynajmu lokalu,
 4. akt ślubu (dotyczy osób w związkach małżeńskich),
 5. akt urodzenia dzieci (dotyczy osób posiadających dzieci),
 6. potwierdzenia podróży do kraju ojczystego, np. bilety, opłaty poniesione za przejazd przez bramki, itp.
 7. rachunki za czynsz (w wynajmowanym lokalu),
 8. rachunki za prąd (w wynajmowanym lokalu),
 9. zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu.
Przedstawione dokumenty stanowią podstawę do przedstawienia uzyskanych dochodów i dokonania odliczeń od podatku - akty ślubu, akty urodzenia dzieci czy dokumenty dotyczące kredytów zagranicznych powinny zostać przetłumaczone na język angielski bądź norweski.

Uwaga: tłumaczenia przysięgłe są ważne przez dwa miesiące.


Do urzędu należy składać kopie wymienionych dokumentów, a nie ich oryginały.

Jakie terminy obowiązują przy rozliczeniu rocznym

Terminy obowiązujące przy rozliczeniu rocznym w Norwegii.
Zeznanie roczne w Norwegii należy złożyć w wyznaczonym przez urząd podatkowy terminie - osoby pracujące powinny rozliczyć się do 30 kwietnia, a przedsiębiorcy do 31 maja następnego roku.Po otrzymaniu wstępnego rozliczenia - Skattemelding (do końca marca) podatnik ma obowiązek sprawdzenia poprawności wyliczeń - jeśli konieczne jest wprowadzenia zmian, należy to zrobić na otrzymanym formularzu lub drogą elektroniczną poprzez portal Altinn.no.Urząd, w okresie pomiędzy czerwcem a październikiem, wysyła płatnikowi ostateczne wyliczenie - Skatteoppgjør, wskazując kwotę podatku do zapłaty bądź do zwrotu.
Jeśli podatnik nie zgadza się z wyliczeniami (w terminie do sześciu tygodni po otrzymaniu ostatecznego wyliczenia podatku), powinien złożyć odwołanie (Klage) od decyzji urzędu - wniosek zostaje rozpatrzony w ciągu trzech miesięcy od wysłania dokumentu i urząd wystawia poprawne rozliczenie Skatteoppgjør.
FAQ

ROZLICZENIE ROCZNE:


1. Kto ma obowiązek rozliczania się z norweskim urzędem skarbowym?

Z norweskim urzędem skarbowym powinna rozliczać się każda osoba mieszkająca, pracująca lub prowadząca firmę w Norwegii.

2. Czy każda osoba mieszkająca i pracująca w Norwegii powinna się rozliczyć?

Zasadniczo każdy, kto mieszka i pracuje w Norwegii ma obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym - jednak nie wszyscy muszą składać roczne zeznanie podatkowe. Jeśli wstępne rozliczenie (Skattemelding) odpowiada stanowi faktycznemu dochodów pracownika, składanie zeznania podatkowego nie jest konieczne - chcąc skorzystać z ulg podatkowych należy na otrzymanym druku dopisać wybrane odliczenia. Przedsiębiorcy w Norwegii mają obowiązek składania rozliczeń, ponieważ urząd skarbowy nie zna uzyskanych przez firmę dochodów.

3. Jakie są podstawowe dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku w Norwegii?

Podstawowe dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku w Norwegii to zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy (Lønnsoppgave), informacja o stanie konta (Årsoppgave) oraz wstępnie rozliczone zeznanie (Skattemelding). Inne dokumenty są zależne od rodzaju odpisów, z których chce skorzystać podatnik.

4. Do zeznania rocznego w Norwegii trzeba dołączyć oryginały czy kopie wymaganych dokumentów?

Do zeznania rocznego w Norwegii należy dołączyć kopie wymaganych dokumentów przetłumaczone na język norweski bądź angielski. Należy pamiętać, że tłumaczenia przysięgłe są ważne przez dwa miesiące.

5. Do kiedy należy rozliczyć się z urzędem podatkowym w Norwegii?

Z urzędem podatkowym należy rozliczyć się do 30 kwietnia, a w przypadku przedsiębiorców w Norwegii do 31 maja.

6. Czy można przedłużyć termin składania zeznania podatkowego w Norwegii?

Aby przedłużyć termin składania rozliczenia należy złożyć poprzez portal Altinn.no uzasadnione podanie o przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego - dokument powinien być napisany w języku norweskim lub angielskim.

7. Czy można rozliczyć podatek w Norwegii przed końcem roku podatkowego?

Istnieje możliwość rozliczenia podatku przed końcem roku - należy złożyć druk RF-1038 (Przedterminowe rozliczenie podatkowe dla pracownika zagranicznego).

8. Dlaczego warto rozliczyć się z norweskim urzędem skarbowym?

Warto samodzielnie rozliczyć się z urzędem, ponieważ istnieje wtedy możliwość zastosowania przysługujących danemu podatnikowi ulg podatkowych - urząd nie nalicza ich automatycznie. Dodatkowo za niezłożenie zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie grożą wysokie kary finansowe.

9. Dlaczego warto rozliczać w Norwegii się drogą elektroniczną?

Na portalu Altinn.no złożone przez internet rozliczenia zostają zapisane w archiwum, a system automatycznie podpowiada, jakie załączniki należy wypełnić. Sporym plusem składania zeznania podatkowego w Norwegii droga internetową jest pewność, że zostanie ono dostarczone do bazy urzędu zaraz po wysłaniu.

10. W jakim terminie i w jakiej wysokości urząd zwraca należny podatek w Norwegii?

Podatek zostaje zwrócony w terminie do sześciu tygodni od otrzymania Skatteoppgjøret, które urząd wysyła podatnikom od końca czerwca do października - kwota podatku zależy od wyliczeń i zastosowanych odpisów.

11. Co stanie się, gdy podatnik nie złoży zeznania podatkowego?

Gdy podatnik nie złoży zeznania podatkowego w Norwegii, urząd nalicza należny do zapłaty podatek automatycznie - nie uwzględniając ulg podatkowych. Sytuacja komplikuje się, gdy podatnik jest jednocześnie norweskim przedsiębiorcą - urząd nie zna dochodów firmy, więc automatyczne rozliczenie nie jest możliwe. Urząd wylicza statystyczne dochody, naliczając zazwyczaj spory podatek. Właścicielom firm w Norwegii, którzy nie rozliczyli się z urzędem grozi kara finansowa oraz konieczność zapłaty odsetek od podatku.

12. Co podatnik w Norwegii może odliczyć w zeznaniu rocznym?

Zakres możliwych odliczeń od podatku zależy od zastosowanych ulg - każda z nich umożliwia odpisanie konkretnych kosztów, które poniósł płatnik. Dodatkowo osoby, których współmałżonek nie osiąga dochodów lub dochody współmałżonka nie przekraczają określonego pułapu mogą starać się o przyznanie drugiej klasy podatkowej. Przykładowo korzystając ze statusu Pendler można odliczyć koszty podróży, koszty wynajmu mieszkania w Norwegii czy rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu, a ze Standardfradrag 10% dochodu, co pomniejsza podstawę opodatkowania.

13. Co można zrobić, aby otrzymać od urzędu jak najwyższy zwrot podatku w Norwegii?

Aby otrzymać jak najwyższy zwrot podatku, warto skorzystać z przysługujących ulg podatkowych w Norwegii - osoby korzystające ze statusu Pendler czy Standardfradrag mogą jednocześnie wnioskować o druga klasę podatkową (ulgę z tytułu niskiego dochodu współmałżonka).

14. Czy od norweskiego podatku można odliczyć koszty związane z kredytem hipotecznym?

Odliczenia tego typu zazwyczaj są automatycznie wykonywane przez urząd - dotyczy to odsetek od kredytu na zakup samochodu czy mieszkania.

15. Czy od norweskiego podatku można odliczyć koszty związane z kredytem hipotecznym w Polsce?

Istnieje możliwość odliczenia kosztów związanych z kredytem hipotecznym zaciągniętym w Polsce - dotyczy to odsetek od kredytu zapłaconych w roku, którego dotyczy dane zeznanie podatkowe. Osoby chcące skorzystać z odliczenia powinny udokumentować wysokość zapłaconych odsetek i do rozliczenia dołączyć zaświadczenie z banku (przetłumaczone na język angielski bądź norweski).

16. Czy od podatku w Norwegii można odpisać koszty związane z posiadaniem dzieci?

Odliczenie kosztów związanych z posiadaniem dzieci umożliwia Foreldrefradrag - urząd zazwyczaj urząd automatycznie dokonuje tego odpisu, jednak gdy odliczenie nie zostało uwzględnione w Skattemelding, należy udokumentować jego zasadność odliczenia (za pomocą zaświadczeń z miejsca opieki - przedszkole, świetlica i potwierdzeń przelewów).

17. Czy w rozliczeniu rocznym w Norwegii można odliczyć koszty poniesione z tytułu dojazdu do pracy?

Koszty poniesione z tytułu dojazdów do pracy mogą zostać odliczone od podatku w Norwegii - na portalu Altinn.no system automatycznie przelicza według wzoru wskazaną liczbę dni pracy i przebyte wtedy kilometry, a wartość powyżej obowiązującego limitu (w 2020 roku było to 23 100) stanowi podstawę do odliczenia w zeznaniu rocznym w Norwegii.

18. W jaki sposób przelicza się zarobki w polskich złotych (PLN) na korony norweskie (NOK)?

Zarobki można przeliczyć zgodnie z kursem walut obowiązującym na dzień wypłaty lub na dzień 31 grudnia roku podatkowego.

19. Czy akt małżeństwa powinien zostać przetłumaczony?

Akt małżeństwa potrzebny do uzasadnienia niektórych wniosków o ulgi podatkowe powinien zostać przetłumaczony na język angielski bądź norweski. Wyjątkiem jest dokument wydany na druku unijnym - norweski urząd przyjmie go bez konieczności tłumaczenia aktu.

ULGI PODATKOWE:


1. Czy w 2018 roku mogę skorzystać z 2 klasy podatkowej?

Nie. Od 2018 roku ta ulga podatkowa została zniesiona.

2. Co oznacza posiadanie statusu Pendler?

Status Pendler umożliwia odliczenie w zeznaniu podatkowym kosztów związanych z podróżami do kraju ojczystego, wynajmem mieszkania w Norwegii czy rachunkami za prąd w wynajmowanym mieszkaniu - przysługuje osobom, które regularnie odwiedzają rodzinę w miejscu stałego zamieszkania (co najmniej trzy razy do roku).

3. Jak często trzeba podróżować do kraju ojczystego, aby móc ubiegać się o przyznanie statusu Pendler?

Wymagana częstotliwość podróży zależy od statusu danej osoby - osoby samotne powinny podróżować do Polski co trzy tygodnie, osoby, które podróżują do rodziny (współmałżonka / dzieci) powinny podróżować do kraju ojczystego przynajmniej trzy razy w roku - konieczne jest również udokumentowanie odbytych podróży np. za pomocą biletów lotniczych czy biletów na prom.

4. Z czym wiąże się uzyskanie statusu podatkowego Pendler?

Posiadanie statusu Pendler umożliwia odliczenie w zeznaniu podatkowym kosztów poniesionych w związku z podróżami do kraju ojczystego, zamieszkaniem w Norwegii, a także z wyżywieniem.

5. Co można odliczyć od podatku posiadając status Pendler?

Posiadanie statusu Pendler daje możliwość odliczenia: kosztów podróży (na podstawie biletów autobusowych, lotniczych czy opłat drogowych), kosztów wynajmu lokalu w Norwegii (na podstawie umowy najmu), rachunków za prąd (na podstawie wystawionych rachunków), dietę na każdy dzień (stawka określana jest każdego roku). Chcąc skorzystać z przysługujących ulg należy dołączyć do rozliczenia skany rachunków za czynsz i prąd oraz potwierdzenia podróży do kraju ojczystego.

6. Jakie dokumenty są niezbędne do skorzystania ze statusu Pendler w Norwegii?

Aby rozliczyć się jako Pendler należy zgromadzić komplet dokumentów, które stanowią potwierdzenie poniesionych kosztów: zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych podatków (Lønnsoppgave), Årsoppgave (informacja o stanie konta wysyłana przez bank), zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce z rodziną, akt ślubu ( dotyczy osób w związkach małżeńskich), akty urodzenia dzieci (dotyczy osób posiadających dzieci), potwierdzenia podróży (bilety, opłaty za przejazd przez bramki itp.), umowa najmu mieszkania w Norwegii, rachunki za prąd i potwierdzenia zapłat.

7. Jakie warunki muszą spełnić osoby samotne, aby móc uzyskać status Pendler?

Osoby samotne powinny posiadać adres stałego zameldowania w kraju ojczystym, a w Norwegii mieszkać w lokalu, którego powierzchnia nie przekracza 30 m2 na osobę. Aby móc uzyskać status Pendler osoba samotna powinna zgromadzić komplet dokumentów wymaganych przez urząd: zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych podatków (Lønnsoppgave), wstępne rozliczenie podatkowe Skattemelding (wysyłane przez norweski urząd), dokumenty potwierdzające odbyte podróże (bilety lotnicze, promowe, autobusowe, rezerwacje, faktury), dokumenty potwierdzające koszty wynajmu mieszkania i opłat za prąd (potwierdzenia przelewów, faktury za prąd).

8. Jak można odliczyć wydatki poniesione z tytułu mieszkania w Norwegii?

Aby odliczyć koszty mieszkania należy przedstawić skan umowy najmu lokalu oraz potwierdzenie zapłaty za czynsz - jeśli koszty wynajmu mieszkania pracodawca potrącał z pensji pracownika, konieczne jest przedstawienie odcinków wynagrodzenia potwierdzających wysokość odliczeń.

9. Jak można odliczyć wydatki poniesione na prąd w wynajmowanym mieszkaniu?

Rachunki za prąd można odliczyć tak samo jak koszty wynajmu lokalu. Należy udokumentować płatności za pomocą przelewów bankowych.

10. Czy osoba posiadająca status Pendler może odliczyć wydatki z tytułu wynajmu, jeśli umowa została podpisana przez kilka osób wspólnie wynajmujących dany lokal?

W przypadku, gdy umowa najmu jest podpisana przez kilka wynajmujących lokal osób również możliwe jest odliczenie w zeznaniu podatkowym tego wydatku - na umowie powinno być wyszczególnione nazwisko i podpis, a opłaty z tytułu wynajmu muszą być opłacane przelewem.

11. W jaki sposób można odpisać wydatki poniesione na wyżywienie w Norwegii?

Wydatki z tytułu wyżywienia może odliczyć osoba korzystająca ze statusu Pendler - należy wyliczyć kwotę na podstawie wzoru: ilość dni pobytu na terenie Norwegii x stawka diety za każdy dzień pobytu (ustalana przez urząd na dany rok podatkowy).

12. Czy dieta dotyczy jedynie dni pracujących czy wszystkich dni pobytu w Norwegii?

Dieta, którą odlicza się w zeznaniu rocznym, dotyczy wszystkich dni pobytu na terenie Norwegii - dni roboczych oraz dni wolnych od pracy.

13. W jaki sposób można odliczyć koszty biletów lotniczych?

Aby móc odliczyć koszty biletów lotniczych należy rozliczyć kilometry przebyte między miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem stałego zamieszkania.

14. Czy w rozliczeniu rocznym można odliczyć koszty poniesione na bilety promowe?

Koszty biletów promowych można uwzględnić w kosztach poniesionych z tytułu podróży do kraju ojczystego lub podróży służbowych. Bilety są jednocześnie potwierdzeniem podróży niezbędnym do uzyskania odliczeń podatkowych.

15. Czy konieczne jest udokumentowanie podróży, których koszty pokrył pracodawca?

Podróże, których koszty pokrył pracodawca nie mogą zostać uwzględnione w zeznaniu rocznym pracownika.

16. Z jakich odpisów mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące dziecko?

Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą skorzystać ze Særfradrag for enslige forsørgere - specjalnego odpisu wyliczanego na podstawie miesięcy opieki nad dzieckiem. Odliczenie przyznawane jest osobom, które pobierają rozszerzony zasiłek rodzinny - urząd nalicza go automatycznie we wstępnym rozliczeniu Skattemelding.

17. W jaki sposób powinna rozliczyć się osoba, która w Norwegii przebywała jedynie przez część roku podatkowego?

Osoby, które przebywały na terenie Norwegii jedynie przez część roku powinny podać okres zatrudnienia i liczbę dni spędzonych w kraju w danym roku podatkowym - kwota wolna od podatku zostaje obniżona proporcjonalnie do długości pobytu.

18. Jakie korzyści zyskują osoby korzystające z ulgi 10% w Norwegii?

Ulga 10% - Standardfradrag - polega na odliczeniu 10% uzyskanych dochodów co zmniejsza podstawę opodatkowania. Standardfradrag nie może przekroczyć 40 000 NOK i dotyczy jedynie dochodów z tytułu zatrudnienia.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.

19. Kto może skorzystać ze Standardfradrag w Norwegii?

Ze Standardfradrag mogą skorzystać osoby, które spełniają wyszczególnione przez urząd warunki: przebywają w Norwegii krócej niż 183 dni w ciągu roku bądź krócej niż 270 dni w ciągu kolejnych dwóch lat oraz nie prowadzą działalności gospodarczej.

20. Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu podatkowego, aby rozliczyć się w ramach ulgi Standardfradrag w Norwegii?

Aby skorzystać z ulgi Standardfradrag należy zaznaczyć odliczenie w Skattemelding - urząd weryfikuje, czy to odliczenie faktycznie przysługuje danej osobie. Warto posiadać aktualne zaświadczenie o zameldowaniu, które należy okazać w razie ewentualnej kontroli z urzędu.

21. Czy niektórzy podatnicy mogą skorzystać ze Standardfradrag niezależnie od ilości lat przepracowanych w Norwegii?

Podatnicy mają prawo skorzystać z ulgi 10% przez pierwsze dwa lata pobytu w Norwegii (nie dotyczy to przedsiębiorców). Wyjątek stanowią pracownicy sezonowi. Tak więc osoba przyjeżdżająca do Norwegii np. na miesiąc do zbioru owoców może z tej ulgi skorzystać co roku.

22. Która ulga jest dla podatnika korzystniejsza - status Pendler czy Standardfradrag?

Najkorzystniejszą z norweskich ulg podatkowych jest status Pendler - pozwala na odpisanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Osoby, którym nie przysługuje status Pendler korzystają ze Standardfradrag, która pozwala na odpisanie 10% dochodów, jednak nie więcej niż 40 000 NOK.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.

ODWOŁANIA:


1. Co zrobić w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z wyliczeniami urzędu?

Jeśli podatnik nie zgadza się z danymi wskazanymi we wstępnym rozliczeniu - Skattemelding, powinien poprawnie wypełnić otrzymany druk i odesłać go do urzędu skarbowego (tradycyjnie lub elektronicznie). W sytuacji, gdy wyliczenia z ostatecznego rozliczenia - Skatteoppgjøret nie odpowiadają stanowi faktycznemu, płatnik ma prawo do złożenia odwołania - należy to zrobić w terminie do sześciu tygodni od otrzymania dokumentu. Naliczony podatek trzeba opłacić - gdy urząd pozytywnie rozpatrzy odwołanie, płatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku.

2. Jaki jest ustawowy termin złożenia odwołania od decyzji urzędu?

Czas na złożenie odwołania wynosi do sześciu tygodni od otrzymania ostatecznego rozliczenia (Skatteoppgjøret). Wniosek powinien być rozpatrzony przez norweski urząd w ciągu trzech kolejnych miesięcy. W przypadku złożenia odwołania po upływie dwunastu miesięcy od otrzymania ostatecznego rozliczenia urząd nie ma obowiązku rozpatrywania takiego wniosku.

3. Czy odwołanie można złożyć przez Internet?

Odwołanie od błędnie wyliczonego podatku można złożyć przez Internet - za pomocą portalu Altinn.no.

4. Który urząd rozpatruje odwołania od błędnie naliczonego podatku w Norwegii?

Odwołanie od błędnie naliczonego podatku rozpatruje urząd, który wystawił ostateczne rozliczenie - osoby posiadające tymczasowy numer personalny (D-nummer) rozliczają się w Sentralskattekontoret for utenlandssaker, a podatnicy ze stałymi numerami personalnymi (fødselsnummer) z lokalnymi urzędami skarbowymi (spis urzędów jest dostępny na stronie: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/Kontor).

5. Jak długo trwa rozpatrywanie odwołania przez urząd skarbowy?

Czas oczekiwania na odpowiedź jest uzależniony od terminu, w którym złożono odwołanie - na wnioski złożone do sześciu tygodni od otrzymania Skatteoppgjøret urząd powinien udzielić odpowiedzi w ciągu trzech następnych miesięcy.

6. Ile lat wstecz można się odwołać od błędnego rozliczenia w Norwegii?

Norweskie prawo zakłada możliwość odwołania od wyniku rozliczenia do trzech lat wstecz - wnioski dotyczące zeznań podatkowych z lat wcześniejszych mogą nie zostać rozpatrzone ze względu na przeterminowanie sprawy.

7. Co dzieje się, gdy urząd skarbowy przychyli się do odwołania?

Gdy urząd skarbowy pozytywnie rozpatrzy odwołanie od wyniku rozliczenia rocznego, wystawione zostanie skorygowane rozliczenie Skatteoppgjøret - płatnik odzyskuje nadpłacony wcześniej podatek.

8. Czy konieczne jest opłacenie błędnie naliczonego podatku?

Opłacenie podatku jest konieczne - po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania podatnik otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty. Jeśli podatek nie zostanie zapłacony, płatnik może zostać obciążony karnymi odsetkami i karą finansową.

Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?