Potrzebuję obsługi firmy

Norweskie rozliczenie roczne

Czas na rozliczenie podatku. Potrzebujesz pomocy? Zapraszamy do kontaktu.:
Składanie Skattemelding, czyli rocznych zeznań podatkowych w Norwegii, to obowiązek każdej osoby zarabiającej, zarówno przedsiębiorców, jak i zatrudnionych przez nich pracowników. Aby mieć pewność, że kwota wyliczonego podatku będzie dla nas najbardziej korzystna, warto skorzystać z dostępnych ulg podatkowych w Norwegii i dokonać rozliczenia w wyznaczonym terminie przez urząd.

Rodzaje rozliczeń podatkowych w Norwegii

Jakie są typy zeznania rocznego w Norwegii?

PENDLER

Osoby posiadające status Pendler mogą odliczyć od podatku:
 1. koszty podróży do kraju ojczystego (na podstawie biletów lotniczych i autobusowych, opłat drogowych),
 2. koszty za wynajem mieszkania - na podstawie umowy najmu,
 3. rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu - na podstawie wystawionych rachunków,
 4. dietę na każdy dzień. Jej stawkę co roku określa urząd.
Status Pendler mogą uzyskać jedynie osoby, które spełniają określone warunki: Status Pendler w Norwegii może również uzyskać osoba samotna, która: Warunkiem skorzystania w rozliczeniu rocznym w Norwegii ze statusu Pendler jest dołączenie kompletu dokumentów - akt ślubu i akty urodzenia dzieci muszą zostać przetłumaczone na język angielski bądź norweski (tłumaczenia przysięgłe są ważne przez dwa miesiące).

Co należy dołączyć do zeznania rocznego żeby otrzymać status Pendler?

ROZLICZENIE ZWYKŁE

Osoby, którym nie przysługują żadne z pozostałych rodzajów rozliczeń, mogą skorzystać z rozliczenia zwykłego w Norwegii, przy którym można odliczyć:

Z rozliczenia zwykłego w Norwegii mogą skorzystać osoby, które:
 • na stałe mieszkają w Norwegii,
 • nie mogą skorzystać z odliczenia Standardfradrag (ulga 10%),
 • nie posiadają statusu Pendler.
Co należy dołączyć do zeznania podatkowego żeby skorzystać z rozliczenia zwykłego?

Ulga 10%

Standardfradrag, czyli ulga 10% to ulga podatkowa w Norwegii, którą można wykorzystać w zeznaniu podatkowym - od dochodów z tytułu zatrudnienia odlicza się 10% podatku, jednak nie więcej niż 40 000 NOK.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.
Ze Standardfradrag mogą skorzystać osoby, które:
 • nie posiadają statusu Pendler,
 • przebywają w Norwegii krócej niż 183 dni w ciągu roku bądź krócej niż 270 dni w ciągu kolejnych dwóch lat.
Co należy dołączyć do zeznania podatkowego w przypadku Standardfradrag?

Jakie dokumenty będą potrzebne do rozliczenia rocznego?

Zestawienie Sammenstilling, årsoppgave, wstępnie rozliczone zeznanie. W zależności od zastosowanych ulg podatkowych do rozliczenia należy załączyć dodatkowo:
 1. zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce,
 2. zaświadczenie o zameldowaniu w Norwegii,
 3. akt własności lokalu w Polsce albo umowa wynajmu lokalu,
 4. akt ślubu (dotyczy osób w związkach małżeńskich),
 5. akt urodzenia dzieci (dotyczy osób posiadających dzieci),
 6. potwierdzenia podróży do kraju ojczystego, np. bilety, opłaty poniesione za przejazd przez bramki, itp.
 7. rachunki za czynsz (w wynajmowanym lokalu),
 8. rachunki za prąd (w wynajmowanym lokalu),
 9. zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu.
Przedstawione dokumenty stanowią podstawę do przedstawienia uzyskanych dochodów i dokonania odliczeń od podatku - akty ślubu, akty urodzenia dzieci czy dokumenty dotyczące kredytów zagranicznych powinny zostać przetłumaczone na język angielski bądź norweski.

Uwaga: tłumaczenia przysięgłe są ważne przez dwa miesiące.


Do urzędu należy składać kopie wymienionych dokumentów, a nie ich oryginały.

Jakie terminy obowiązują przy rozliczeniu rocznym

Terminy obowiązujące przy rozliczeniu rocznym w Norwegii.
Zeznanie roczne w Norwegii należy złożyć w wyznaczonym przez urząd podatkowy terminie - osoby pracujące powinny rozliczyć się do 30 kwietnia, a przedsiębiorcy do 31 maja następnego roku.Po otrzymaniu wstępnego rozliczenia - Skattemelding (do końca marca) podatnik ma obowiązek sprawdzenia poprawności wyliczeń - jeśli konieczne jest wprowadzenia zmian, należy to zrobić na otrzymanym formularzu lub drogą elektroniczną poprzez portal Altinn.no.Urząd, w okresie pomiędzy czerwcem a październikiem, wysyła płatnikowi ostateczne wyliczenie - Skatteoppgjør, wskazując kwotę podatku do zapłaty bądź do zwrotu.
Jeśli podatnik nie zgadza się z wyliczeniami (w terminie do sześciu tygodni po otrzymaniu ostatecznego wyliczenia podatku), powinien złożyć odwołanie (Klage) od decyzji urzędu - wniosek zostaje rozpatrzony w ciągu trzech miesięcy od wysłania dokumentu i urząd wystawia poprawne rozliczenie Skatteoppgjør.
FAQ

ROZLICZENIE ROCZNE:


1. Kto ma obowiązek rozliczania się z norweskim urzędem skarbowym?

Z norweskim urzędem skarbowym powinna rozliczać się każda osoba mieszkająca, pracująca lub prowadząca firmę w Norwegii.

2. Czy każda osoba mieszkająca i pracująca w Norwegii powinna się rozliczyć?

Zasadniczo każdy, kto mieszka i pracuje w Norwegii ma obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym - jednak nie wszyscy muszą składać roczne zeznanie podatkowe. Jeśli wstępne rozliczenie (Skattemelding) odpowiada stanowi faktycznemu dochodów pracownika, składanie zeznania podatkowego nie jest konieczne - chcąc skorzystać z ulg podatkowych należy na otrzymanym druku dopisać wybrane odliczenia. Przedsiębiorcy w Norwegii mają obowiązek składania rozliczeń, ponieważ urząd skarbowy nie zna uzyskanych przez firmę dochodów.

3. Jakie są podstawowe dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku w Norwegii?

Podstawowe dokumenty potrzebne do rozliczenia podatku w Norwegii to zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy (Lønnsoppgave), informacja o stanie konta (Årsoppgave) oraz wstępnie rozliczone zeznanie (Skattemelding). Inne dokumenty są zależne od rodzaju odpisów, z których chce skorzystać podatnik.

4. Do zeznania rocznego w Norwegii trzeba dołączyć oryginały czy kopie wymaganych dokumentów?

Do zeznania rocznego w Norwegii należy dołączyć kopie wymaganych dokumentów przetłumaczone na język norweski bądź angielski. Należy pamiętać, że tłumaczenia przysięgłe są ważne przez dwa miesiące.

5. Do kiedy należy rozliczyć się z urzędem podatkowym w Norwegii?

Z urzędem podatkowym należy rozliczyć się do 30 kwietnia, a w przypadku przedsiębiorców w Norwegii do 31 maja.

6. Czy można przedłużyć termin składania zeznania podatkowego w Norwegii?

Aby przedłużyć termin składania rozliczenia należy złożyć poprzez portal Altinn.no uzasadnione podanie o przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego - dokument powinien być napisany w języku norweskim lub angielskim.

7. Czy można rozliczyć podatek w Norwegii przed końcem roku podatkowego?

Istnieje możliwość rozliczenia podatku przed końcem roku - należy złożyć druk RF-1038 (Przedterminowe rozliczenie podatkowe dla pracownika zagranicznego).

8. Dlaczego warto rozliczyć się z norweskim urzędem skarbowym?

Warto samodzielnie rozliczyć się z urzędem, ponieważ istnieje wtedy możliwość zastosowania przysługujących danemu podatnikowi ulg podatkowych - urząd nie nalicza ich automatycznie. Dodatkowo za niezłożenie zeznania podatkowego w wyznaczonym terminie grożą wysokie kary finansowe.

9. Dlaczego warto rozliczać w Norwegii się drogą elektroniczną?

Na portalu Altinn.no złożone przez internet rozliczenia zostają zapisane w archiwum, a system automatycznie podpowiada, jakie załączniki należy wypełnić. Sporym plusem składania zeznania podatkowego w Norwegii droga internetową jest pewność, że zostanie ono dostarczone do bazy urzędu zaraz po wysłaniu.

10. W jakim terminie i w jakiej wysokości urząd zwraca należny podatek w Norwegii?

Podatek zostaje zwrócony w terminie do sześciu tygodni od otrzymania Skatteoppgjøret, które urząd wysyła podatnikom od końca czerwca do października - kwota podatku zależy od wyliczeń i zastosowanych odpisów.

11. Co stanie się, gdy podatnik nie złoży zeznania podatkowego?

Gdy podatnik nie złoży zeznania podatkowego w Norwegii, urząd nalicza należny do zapłaty podatek automatycznie - nie uwzględniając ulg podatkowych. Sytuacja komplikuje się, gdy podatnik jest jednocześnie norweskim przedsiębiorcą - urząd nie zna dochodów firmy, więc automatyczne rozliczenie nie jest możliwe. Urząd wylicza statystyczne dochody, naliczając zazwyczaj spory podatek. Właścicielom firm w Norwegii, którzy nie rozliczyli się z urzędem grozi kara finansowa oraz konieczność zapłaty odsetek od podatku.

12. Co podatnik w Norwegii może odliczyć w zeznaniu rocznym?

Zakres możliwych odliczeń od podatku zależy od zastosowanych ulg - każda z nich umożliwia odpisanie konkretnych kosztów, które poniósł płatnik. Dodatkowo osoby, których współmałżonek nie osiąga dochodów lub dochody współmałżonka nie przekraczają określonego pułapu mogą starać się o przyznanie drugiej klasy podatkowej. Przykładowo korzystając ze statusu Pendler można odliczyć koszty podróży, koszty wynajmu mieszkania w Norwegii czy rachunki za prąd w wynajmowanym mieszkaniu, a ze Standardfradrag 10% dochodu, co pomniejsza podstawę opodatkowania.

13. Co można zrobić, aby otrzymać od urzędu jak najwyższy zwrot podatku w Norwegii?

Aby otrzymać jak najwyższy zwrot podatku, warto skorzystać z przysługujących ulg podatkowych w Norwegii - osoby korzystające ze statusu Pendler czy Standardfradrag mogą jednocześnie wnioskować o druga klasę podatkową (ulgę z tytułu niskiego dochodu współmałżonka).

14. Czy od norweskiego podatku można odliczyć koszty związane z kredytem hipotecznym?

Odliczenia tego typu zazwyczaj są automatycznie wykonywane przez urząd - dotyczy to odsetek od kredytu na zakup samochodu czy mieszkania.

15. Czy od norweskiego podatku można odliczyć koszty związane z kredytem hipotecznym w Polsce?

Istnieje możliwość odliczenia kosztów związanych z kredytem hipotecznym zaciągniętym w Polsce - dotyczy to odsetek od kredytu zapłaconych w roku, którego dotyczy dane zeznanie podatkowe. Osoby chcące skorzystać z odliczenia powinny udokumentować wysokość zapłaconych odsetek i do rozliczenia dołączyć zaświadczenie z banku (przetłumaczone na język angielski bądź norweski).

16. Czy od podatku w Norwegii można odpisać koszty związane z posiadaniem dzieci?

Odliczenie kosztów związanych z posiadaniem dzieci umożliwia Foreldrefradrag - urząd zazwyczaj urząd automatycznie dokonuje tego odpisu, jednak gdy odliczenie nie zostało uwzględnione w Skattemelding, należy udokumentować jego zasadność odliczenia (za pomocą zaświadczeń z miejsca opieki - przedszkole, świetlica i potwierdzeń przelewów).

17. Czy w rozliczeniu rocznym w Norwegii można odliczyć koszty poniesione z tytułu dojazdu do pracy?

Koszty poniesione z tytułu dojazdów do pracy mogą zostać odliczone od podatku w Norwegii - na portalu Altinn.no system automatycznie przelicza według wzoru wskazaną liczbę dni pracy i przebyte wtedy kilometry, a wartość powyżej obowiązującego limitu (w 2020 roku było to 23 100) stanowi podstawę do odliczenia w zeznaniu rocznym w Norwegii.

18. W jaki sposób przelicza się zarobki w polskich złotych (PLN) na korony norweskie (NOK)?

Zarobki można przeliczyć zgodnie z kursem walut obowiązującym na dzień wypłaty lub na dzień 31 grudnia roku podatkowego.

19. Czy akt małżeństwa powinien zostać przetłumaczony?

Akt małżeństwa potrzebny do uzasadnienia niektórych wniosków o ulgi podatkowe powinien zostać przetłumaczony na język angielski bądź norweski. Wyjątkiem jest dokument wydany na druku unijnym - norweski urząd przyjmie go bez konieczności tłumaczenia aktu.

ULGI PODATKOWE:


1. Czy w 2018 roku mogę skorzystać z 2 klasy podatkowej?

Nie. Od 2018 roku ta ulga podatkowa została zniesiona.

2. Co oznacza posiadanie statusu Pendler?

Status Pendler umożliwia odliczenie w zeznaniu podatkowym kosztów związanych z podróżami do kraju ojczystego, wynajmem mieszkania w Norwegii czy rachunkami za prąd w wynajmowanym mieszkaniu - przysługuje osobom, które regularnie odwiedzają rodzinę w miejscu stałego zamieszkania (co najmniej trzy razy do roku).

3. Jak często trzeba podróżować do kraju ojczystego, aby móc ubiegać się o przyznanie statusu Pendler?

Wymagana częstotliwość podróży zależy od statusu danej osoby - osoby samotne powinny podróżować do Polski co trzy tygodnie, osoby, które podróżują do rodziny (współmałżonka / dzieci) powinny podróżować do kraju ojczystego przynajmniej trzy razy w roku - konieczne jest również udokumentowanie odbytych podróży np. za pomocą biletów lotniczych czy biletów na prom.

4. Z czym wiąże się uzyskanie statusu podatkowego Pendler?

Posiadanie statusu Pendler umożliwia odliczenie w zeznaniu podatkowym kosztów poniesionych w związku z podróżami do kraju ojczystego, zamieszkaniem w Norwegii, a także z wyżywieniem.

5. Co można odliczyć od podatku posiadając status Pendler?

Posiadanie statusu Pendler daje możliwość odliczenia: kosztów podróży (na podstawie biletów autobusowych, lotniczych czy opłat drogowych), kosztów wynajmu lokalu w Norwegii (na podstawie umowy najmu), rachunków za prąd (na podstawie wystawionych rachunków), dietę na każdy dzień (stawka określana jest każdego roku). Chcąc skorzystać z przysługujących ulg należy dołączyć do rozliczenia skany rachunków za czynsz i prąd oraz potwierdzenia podróży do kraju ojczystego.

6. Jakie dokumenty są niezbędne do skorzystania ze statusu Pendler w Norwegii?

Aby rozliczyć się jako Pendler należy zgromadzić komplet dokumentów, które stanowią potwierdzenie poniesionych kosztów: zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych podatków (Lønnsoppgave), Årsoppgave (informacja o stanie konta wysyłana przez bank), zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce z rodziną, akt ślubu ( dotyczy osób w związkach małżeńskich), akty urodzenia dzieci (dotyczy osób posiadających dzieci), potwierdzenia podróży (bilety, opłaty za przejazd przez bramki itp.), umowa najmu mieszkania w Norwegii, rachunki za prąd i potwierdzenia zapłat.

7. Jakie warunki muszą spełnić osoby samotne, aby móc uzyskać status Pendler?

Osoby samotne powinny posiadać adres stałego zameldowania w kraju ojczystym, a w Norwegii mieszkać w lokalu, którego powierzchnia nie przekracza 30 m2 na osobę. Aby móc uzyskać status Pendler osoba samotna powinna zgromadzić komplet dokumentów wymaganych przez urząd: zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych podatków (Lønnsoppgave), wstępne rozliczenie podatkowe Skattemelding (wysyłane przez norweski urząd), dokumenty potwierdzające odbyte podróże (bilety lotnicze, promowe, autobusowe, rezerwacje, faktury), dokumenty potwierdzające koszty wynajmu mieszkania i opłat za prąd (potwierdzenia przelewów, faktury za prąd).

8. Jak można odliczyć wydatki poniesione z tytułu mieszkania w Norwegii?

Aby odliczyć koszty mieszkania należy przedstawić skan umowy najmu lokalu oraz potwierdzenie zapłaty za czynsz - jeśli koszty wynajmu mieszkania pracodawca potrącał z pensji pracownika, konieczne jest przedstawienie odcinków wynagrodzenia potwierdzających wysokość odliczeń.

9. Jak można odliczyć wydatki poniesione na prąd w wynajmowanym mieszkaniu?

Rachunki za prąd można odliczyć tak samo jak koszty wynajmu lokalu. Należy udokumentować płatności za pomocą przelewów bankowych.

10. Czy osoba posiadająca status Pendler może odliczyć wydatki z tytułu wynajmu, jeśli umowa została podpisana przez kilka osób wspólnie wynajmujących dany lokal?

W przypadku, gdy umowa najmu jest podpisana przez kilka wynajmujących lokal osób również możliwe jest odliczenie w zeznaniu podatkowym tego wydatku - na umowie powinno być wyszczególnione nazwisko i podpis, a opłaty z tytułu wynajmu muszą być opłacane przelewem.

11. W jaki sposób można odpisać wydatki poniesione na wyżywienie w Norwegii?

Wydatki z tytułu wyżywienia może odliczyć osoba korzystająca ze statusu Pendler - należy wyliczyć kwotę na podstawie wzoru: ilość dni pobytu na terenie Norwegii x stawka diety za każdy dzień pobytu (ustalana przez urząd na dany rok podatkowy).

12. Czy dieta dotyczy jedynie dni pracujących czy wszystkich dni pobytu w Norwegii?

Dieta, którą odlicza się w zeznaniu rocznym, dotyczy wszystkich dni pobytu na terenie Norwegii - dni roboczych oraz dni wolnych od pracy.

13. W jaki sposób można odliczyć koszty biletów lotniczych?

Aby móc odliczyć koszty biletów lotniczych należy rozliczyć kilometry przebyte między miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem stałego zamieszkania.

14. Czy w rozliczeniu rocznym można odliczyć koszty poniesione na bilety promowe?

Koszty biletów promowych można uwzględnić w kosztach poniesionych z tytułu podróży do kraju ojczystego lub podróży służbowych. Bilety są jednocześnie potwierdzeniem podróży niezbędnym do uzyskania odliczeń podatkowych.

15. Czy konieczne jest udokumentowanie podróży, których koszty pokrył pracodawca?

Podróże, których koszty pokrył pracodawca nie mogą zostać uwzględnione w zeznaniu rocznym pracownika.

16. Z jakich odpisów mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące dziecko?

Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą skorzystać ze Særfradrag for enslige forsørgere - specjalnego odpisu wyliczanego na podstawie miesięcy opieki nad dzieckiem. Odliczenie przyznawane jest osobom, które pobierają rozszerzony zasiłek rodzinny - urząd nalicza go automatycznie we wstępnym rozliczeniu Skattemelding.

17. W jaki sposób powinna rozliczyć się osoba, która w Norwegii przebywała jedynie przez część roku podatkowego?

Osoby, które przebywały na terenie Norwegii jedynie przez część roku powinny podać okres zatrudnienia i liczbę dni spędzonych w kraju w danym roku podatkowym - kwota wolna od podatku zostaje obniżona proporcjonalnie do długości pobytu.

18. Jakie korzyści zyskują osoby korzystające z ulgi 10% w Norwegii?

Ulga 10% - Standardfradrag - polega na odliczeniu 10% uzyskanych dochodów co zmniejsza podstawę opodatkowania. Standardfradrag nie może przekroczyć 40 000 NOK i dotyczy jedynie dochodów z tytułu zatrudnienia.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.

19. Kto może skorzystać ze Standardfradrag w Norwegii?

Ze Standardfradrag mogą skorzystać osoby, które spełniają wyszczególnione przez urząd warunki: przebywają w Norwegii krócej niż 183 dni w ciągu roku bądź krócej niż 270 dni w ciągu kolejnych dwóch lat oraz nie prowadzą działalności gospodarczej.

20. Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu podatkowego, aby rozliczyć się w ramach ulgi Standardfradrag w Norwegii?

Aby skorzystać z ulgi Standardfradrag należy zaznaczyć odliczenie w Skattemelding - urząd weryfikuje, czy to odliczenie faktycznie przysługuje danej osobie. Warto posiadać aktualne zaświadczenie o zameldowaniu, które należy okazać w razie ewentualnej kontroli z urzędu.

21. Czy niektórzy podatnicy mogą skorzystać ze Standardfradrag niezależnie od ilości lat przepracowanych w Norwegii?

Podatnicy mają prawo skorzystać z ulgi 10% przez pierwsze dwa lata pobytu w Norwegii (nie dotyczy to przedsiębiorców). Wyjątek stanowią pracownicy sezonowi. Tak więc osoba przyjeżdżająca do Norwegii np. na miesiąc do zbioru owoców może z tej ulgi skorzystać co roku.

22. Która ulga jest dla podatnika korzystniejsza - status Pendler czy Standardfradrag?

Najkorzystniejszą z norweskich ulg podatkowych jest status Pendler - pozwala na odpisanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Osoby, którym nie przysługuje status Pendler korzystają ze Standardfradrag, która pozwala na odpisanie 10% dochodów, jednak nie więcej niż 40 000 NOK.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.

ODWOŁANIA:


1. Co zrobić w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z wyliczeniami urzędu?

Jeśli podatnik nie zgadza się z danymi wskazanymi we wstępnym rozliczeniu - Skattemelding, powinien poprawnie wypełnić otrzymany druk i odesłać go do urzędu skarbowego (tradycyjnie lub elektronicznie). W sytuacji, gdy wyliczenia z ostatecznego rozliczenia - Skatteoppgjøret nie odpowiadają stanowi faktycznemu, płatnik ma prawo do złożenia odwołania - należy to zrobić w terminie do sześciu tygodni od otrzymania dokumentu. Naliczony podatek trzeba opłacić - gdy urząd pozytywnie rozpatrzy odwołanie, płatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku.

2. Jaki jest ustawowy termin złożenia odwołania od decyzji urzędu?

Czas na złożenie odwołania wynosi do sześciu tygodni od otrzymania ostatecznego rozliczenia (Skatteoppgjøret). Wniosek powinien być rozpatrzony przez norweski urząd w ciągu trzech kolejnych miesięcy. W przypadku złożenia odwołania po upływie dwunastu miesięcy od otrzymania ostatecznego rozliczenia urząd nie ma obowiązku rozpatrywania takiego wniosku.

3. Czy odwołanie można złożyć przez Internet?

Odwołanie od błędnie wyliczonego podatku można złożyć przez Internet - za pomocą portalu Altinn.no.

4. Który urząd rozpatruje odwołania od błędnie naliczonego podatku w Norwegii?

Odwołanie od błędnie naliczonego podatku rozpatruje urząd, który wystawił ostateczne rozliczenie - osoby posiadające tymczasowy numer personalny (D-nummer) rozliczają się w Sentralskattekontoret for utenlandssaker, a podatnicy ze stałymi numerami personalnymi (fødselsnummer) z lokalnymi urzędami skarbowymi (spis urzędów jest dostępny na stronie: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/Kontor).

5. Jak długo trwa rozpatrywanie odwołania przez urząd skarbowy?

Czas oczekiwania na odpowiedź jest uzależniony od terminu, w którym złożono odwołanie - na wnioski złożone do sześciu tygodni od otrzymania Skatteoppgjøret urząd powinien udzielić odpowiedzi w ciągu trzech następnych miesięcy.

6. Ile lat wstecz można się odwołać od błędnego rozliczenia w Norwegii?

Norweskie prawo zakłada możliwość odwołania od wyniku rozliczenia do trzech lat wstecz - wnioski dotyczące zeznań podatkowych z lat wcześniejszych mogą nie zostać rozpatrzone ze względu na przeterminowanie sprawy.

7. Co dzieje się, gdy urząd skarbowy przychyli się do odwołania?

Gdy urząd skarbowy pozytywnie rozpatrzy odwołanie od wyniku rozliczenia rocznego, wystawione zostanie skorygowane rozliczenie Skatteoppgjøret - płatnik odzyskuje nadpłacony wcześniej podatek.

8. Czy konieczne jest opłacenie błędnie naliczonego podatku?

Opłacenie podatku jest konieczne - po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania podatnik otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty. Jeśli podatek nie zostanie zapłacony, płatnik może zostać obciążony karnymi odsetkami i karą finansową.

Cofnij odpowiedź

Pozostaw swój komentarz

Pola z gwiazdką są obowiązkowe

Komentarz*
Imię*

Email*

99 odpowiedzi na artykuł "ROZLICZENIE ROCZNE W FIRMIE"

Trauz897
jak rozliczyć firmę w Norwegii ?
ODPOWIEDZ
PiotrS
Warunkiem otworzenia działalności jest posiadanie stałego numeru personalnego oraz kodów MinID. Cała procedura trwa około 4-6 dni. Norwescy przedsiębiorcy zobowiązani są do płacenia podatku dochodowego w wysokości 22% od zysku firmy oraz składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 11,4% od zysku firmy.
Bimbo
rozliczenie podatku biznes Norwegia ta sama zasada?
Czarson8
norweskie rozliczenie roczne biznesu jakie terminy obowiązuja?
ODPOWIEDZ
Biska0
Zeznanie roczne w Norwegii należy złożyć w wyznaczonym przez urząd podatkowy terminie - osoby pracujące powinny rozliczyć się do 30 kwietnia, a przedsiębiorcy do 31 maja następnego roku.
Tatar
Norwegia piekny kraj polecam odwiedzic! :)
ODPOWIEDZ
Angelika98
norweskie rozliczenie roczne firmy jak wygląda?
ODPOWIEDZ
JanekP
Urząd nie zna dochodów z firmy, dlatego do 31 maja wszyscy przedsiębiorcy w Norwegii muszą złożyć zeznanie roczne. Osoby prowadzące działalność mają obowiązek uzupełnić na Altinn.no druk Skattemelding oraz dołączyć do niego niezbędne załączniki o firmie.
Adaśek
Kiedy mija termin w Norwegia rozliczenie roczne ?
ODPOWIEDZ
Street53
W 2022 roku już od 16 marca Skatteetaten zacznie wystawiać zeznania podatkowe za 2021 rok. Część podatników otrzyma propozycję zwrotu lub dopłaty podatku. Możesz nanosić zmiany związane ze swoją deklaracją podatkową do 30 kwietnia 2022.
KasiaT3
rozliczenie roczne firmy Norwegia ktoś mi pomoże rozliczyć je?:)
Froki63
Jak wygląda rozliczenie roczne biznesu Norwegia ?
byczek88
Rozliczenie firmy w Norwegii co roku spędza mi sen z powiek ;D
ODPOWIEDZ
anny4
haha mi też;)
kitkat
No co Wy, rozliczenia podatkowe firm Norwegia to najprzyjemniejsza część prowadzenia działalności haha
Kondziu
tia... bez komentarza ;P
wikiG
Zwrot podatku Norwegia - mam kilka pytań...
vilk99
Norwegia rozliczenia firm - ktoś tu się tym zajmuje na co dzień?
lauuura
Czy ktoś miał taką sytuację że robił rozliczenie biznesu w Norwegii i wyliczenia urzędu się nie zgadzały z waszymi? Będę robić norweskie rozliczenie firmy po raz pierwszy i boję się takiej sytuacji
ODPOWIEDZ
mlodystas
Błędy robiąc norweskie rozliczenie firmy zdarzają się dość rzadko, zwłaszcza jak rozliczasz się przez stronę internetową. Do takich spraw jak rozliczenie firmy w Norwegii trzeba podejść na spokojnie, na razie się tym nie przejmuj.
Nikodem
Ja jak jeszcze prowadzilem tam firme to raz wykonując rozliczenie biznesu w Norwegii zdarzyl mi się taki przypadek. Grunt to nie panikowac, mozna zlozyc odwolanie i wyjasnic.
qwemkr
Jak robisz rozliczenie firmy w Norwegii i nie pokrywa Ci się z tym co wyliczył urząd , to masz 6 tygodni żeby się odwołać .
rikitiki
to wszystko brzmi strasznie skomplikowanie. czy ktoś tu ma doświadczenie czy ze względu na rozliczenie biznesu norwegia dużo się różni od polski?
ODPOWIEDZ
Martyna
Ja nie wiem czy się dużo różni bo mam od tego księgową :) Jeśli chcesz tu założyć firmę to nie przejmuj się takimi sprawami jak rozliczenie biznesu Norwegia ma wiele do zaoferowania przedsiębiorcą. Znajdź dobrą firmę która się zajmie papierologią a ty działaj.
eliot
Jak ogarniasz rozliczenia w Polsce to norweskie rozliczenie przedsiębiorstwa też nie będzie problemem, nie bój żaby
czarnykot6
poki pilnujesz terminow wszystko bedzie dobrze, w razie ewentualnych bledow pomoga ci na miejscu ;-))) norweskie rozliczenie przedsiębiorstwa nie takie straszne jak je maluja
Gośkagośka
Jak dla mnie to rozliczenie roczne Norwegia > Polska. Robiąc norweskie rozliczenie biznesu urzędnicy chętnie pomagają i idzie dużo sprawniej.
rikitiki
a jak nie znam jeszcze norweskiego to nie przeszkodzi mi to w niczym robiąc norweskie rozliczenie biznesu? słyszałem że składając w urzędzie rozliczenie roczne norwegia a raczej norwegowie wolą właśnie jak się mówi do nich w ich języku
eliot
Zależy na kogo trafisz. Mój norweski też nie jest jakiś hiper super ale robiąc rozliczenie roczne firmy w Norwegii nigdy nie było problemu żeby znaleźć kogoś z angielskim. Moim zdaniem jeśli chodzi o anglojęzyczne rozliczenie firmy Norwegia działa sprawniej niż 90% innych krajów europejskich
Luana
też nie nastawiaj się tak negatywnie, to tylko rozliczenie firmy. norwegia to kraj w którym angielski jest powszechny więc nie powinno być problemu xd
czarnykot6
jak na miejscu zobacza ze przyszedl obcokrajowiec i chce zrobic rozliczenie roczne firmy w Norwegii to sie toba zajma jak trzeba juz sie o to nie martw ;-)))
janekfdd
Ostatnio jak chciałem zrobić rozliczenie przedsiębiorstwa w Norwegii i chciałem odliczyć kredyt hipoteczny to niebyło nawet gdzie tego wpisać więc niepowiedziałbym że się da…
ODPOWIEDZ
Uleczkaa
A chodzi o kredyt hipoteczny zaciągnięty w Polsce czy w Norwegii? Bo to trochę inaczej wygląda jak sporządza się rozliczenie przedsiębiorstwa w Norwegii
gwiazdka009
No to chyba zależy od rozliczenia bo ja robię rozliczenie roczne AS w Norwegii i zawsze automatycznie odlicza mi koszty kredytu
Pola
Ja również robiłam rozliczenie roczne AS w Norwegii i też samo mi odjęło.
Uleczkaa
Ogólnie zasada jest taka, że jak robi się rozliczenie roczne spółki w Norwegii lub jakiejkolwiek innej formy prawnej to koszty związane z kredytem hipotecznym są odliczane automatycznie JEŚLI kredyt był zaciągnięty w Norwegii
gwiazdka009
U mnie dokładnie tak to wygląda właśnie. Czyli jak ma się kredyt w Norwegii to robiąc rozliczenie roczne spółki w Norwegii nie trzeba dodatkowo główkować i nic wyliczać :)
janekfdd
Tylko że ja mam kredyt zaciągnięty w Polsce więc jak robię rozliczenie przedsiębiorstwa Norwegia nie pozwoli mi go odliczyć?? Czy jak robi isę rozliczenie spółki w Norwegii to można i tak???
viti
Jak masz kredyt zaciągnięty w Polsce to też możesz go uwzględnić jak robisz rozliczenie spółki w Norwegii. Akurat jeśli chodzi o rozliczenie przedsiębiorstwa Norwegia idzie na rękę i można odliczyć kredyt z innego kraju ale trzeba udokumentować wysokość zapłaconych odsetek i dołączyć zaświadczenie z banku.
Lutka
Dziękuję za odpowiedzi. Właśnie doczytałam, że te dokumenty nie zawsze są potrzebne jak robimy rozliczenie enkelta w Norwegii tylko jak ubiegamy się o ulgi podatkowe. No i niestety tłumaczenia mogą mieć max dwa miesiące więc znowu czeka mnie wizyta u tłumacza ;-(
ODPOWIEDZ
kokosek22
dobrze ze sie wyjasnilo bo juz mi przeszlo przez mysl ze jak ja robilem rozliczenie enkelta w norwegii to popelnilem jakis blad ufff
Gorgo8
Czyli jeśli chcę zrobić rozliczenie roczne przedsiębiorstwa w Norwegii to wystarczy że jedynie zaakceptuje wstępne rozliczenie? Będę robić konkretnie norweskie rozliczenie firmy jednoosobowej a nie będę korzystać z żadnych ulg podatkowych.
ODPOWIEDZ
milka
Jak to tylko zaakceptujesz tylko wstępne rozliczenie? Jak masz firmę to logiczne że robiąc rozliczenie roczne przedsiębiorstwa w Norwegii, bez względu czy to norweskie rozliczenie spółki czy norweskie rozliczenie firmy jednoosobowej musisz jeszcze wykazać swoje dochody.
Gorgo8
Pytam bo mój znajomy robił ostatnio rozliczenie roczne w Norwegii i nic nie zmieniał tylko zaakceptował, myślałem że jak ja robię rozliczenie roczne firmy jednoosobowej w Norwegii to będzie to na tej samej zasadzie.
lilyy
a twoj znajomy robił rozliczenie roczne firmy jednoosobowej w Norwegii, norweskie rozliczenie spółki czy moze rozliczenie roczne w Norwegii jako pracownik? bo to tez ma znaczenie
Gorgo8
Znajomy robił norweskie rozliczenie roczne jako pracownik. Czyli rozumiem że jak ja robię rozliczenie firmy jednoosobowej Norwegia ma na to jakieś inne przepisy?
lilyy
boze przeciez nie chodzi o to ze jak robisz rozliczenie firmy jednoosobowej norwegia ma inne przepisy, tylko logiczne ze prowadzac firme musisz jeszcze wykazac dochody. robiac norweskie rozliczenie roczne jako pracownik nie trzeba nawet skladac zeznania podatkowego, ale jak robisz rozliczenie firmy jednoosobowej w Norwegii to tak sie nie da i koniec kropka
Juras
Jeśli kolegę przerasta rozliczenie firmy jednoosobowej w Norwegii to zamiast kombinować lepiej skorzystać z księgowej ;)
Lutka
Dzień dobry wszystkim. Wkrótce czeka mnie rozliczenie roczne enkelta w Norwegii i w związku z tym nasuwa mi się pytanie czy jeśli złożę dokumenty przetłumaczone pół roku temu to ktoś się przyczepi??
siwydym
A o jakie konkretnie dokumenty Ci chodzi? Żeby zrobić rozliczenie roczne enkelta w Norwegii trzeba różnych dokumentów
Lutka
No słyszałam że jak się robi rozliczenie enkelta Norwegia wymaga na przykład aktu ślubu i aktu urodzenia dzieci a ja nie chcę po raz kolejny tłumaczyć tego samego bo nic się nie zmieniło
siwydym
Na rozliczenie enkelta Norwegia wymaga aktu urodzenia dzieci? Pierwsze słyszę, a robiłem już niejedno norweskie rozliczenie enkelta. Może rzeczywiście rozliczenie roczne biznesu w Norwegii teraz wymaga jakichś dodatkowych danych, w każdym razie mi nic o tym nie wiadomo.
kokosek22
robiac rozliczenie roczne biznesu w Norwegii nie trzeba podawac tego typu danych. ja rowniez mam juz norweskie rozliczenie enkelta za soba i obeszlo sie bez tego typu rzeczy.
Awer3
rozliczenie roczne przedsiębiorstwa Norwegia
Gorgo8
Czyli jeśli chcę zrobić rozliczenie roczne przedsiębiorstwa w Norwegii to wystarczy że jedynie zaakceptuje wstępne rozliczenie? Będę robić konkretnie norweskie rozliczenie firmy jednoosobowej a nie będę korzystać z żadnych ulg podatkowych.
ODPOWIEDZ
Anua
Aby pomagać Polakom pracującym w Norwegii w rozliczeniu podatku należy być księgowym/ posiadać odpowiednie wykształcenie bądź mieć jakąś licencję?
ODPOWIEDZ
Anua
Aby pomagać Polakom pracującym w Norwegii w rozliczeniu podatku należy być księgowym/ posiadać odpowiednie wykształcenie bądź mieć jakąś licencję?
ODPOWIEDZ
ruda15
O, super :-) To powiedz mi, czy rozliczenie podatku w dużej firmie w Norwegii różni się od rozliczenia małej firmy?
ODPOWIEDZ
Monia
Rozliczenie podatku malej firmy w Norwegii trochę się różni od rozliczania dużej firmy. Przede wszystkim przy dużej firmie jest wiecej szczegółów, na które trzeba uważać. Ja na przykład to lubię i wolę rozliczać duże firmy.
ruda15
No fakt, jeżeli chodzi o rozliczenie podatku w Norwegii, to chyba lepiej skupić się na jednej większej firmie niż na kilku małych. Co o tym myślicie?
Gabi89
Ja myślę, że nie masz racji. Łatwiej jest zrobić rozliczenie podatku w Norwegii małym prostym firmom niż jednej dużej pełnej wielu szczegółów.
aga
A ja się zgadzam. Ciekawiej jest robić rozliczenie podatku w Norwegii dla dużej firmy. Szybciej czas leci.
Oliwer
tylko weź pod uwagę, że rozliczenie norweskiego podatku w dużej firmie obejmuje sporo szczegółów i trzeba się bardzo pilnować, żeby o czymś nie zapomnieć i nie popełnić błędu. Przy małej firmie sprawa jest prosta i nie trzeba tak wytężać umysłu.
aga
No właśnie - nie trzeba wytężać umysłu. I tak robisz rozliczenie norweskiego podatku z automatu i po którejś małej firmie się wyłączasz. Myślisz, że mniej błędów wtedy narobisz? Przy dużej firmie musisz się wytężyć, ale jesteś lepiej skupiony i jest mniejsze prawdopodobieństwo pomyłki.
aga
No ale wiesz jak jest w księgowości - często ktoś ci robotę przerywa. Jak robisz rozliczenie podatku w Norwegii dla małej firmy, to szybko się odnajdziesz, a dla dużej firmy to już się można dobrze pogubić.
ewelinka
Dobra uwaga. Rozliczenie podatku w Norwegii dla dużej firmy trzeba robić nie odrywając się od tego, albo przynajmniej podzielić to sobie na etapy i pilnować, żeby zakończyć cały jeden etap.
ruda15
Hejka, kto już robił rozliczenie podatku w Norwegii?
ODPOWIEDZ
Ziuta
No właśnie przede mną jest rozliczenie norweskiego podatku.
Natalie994
Ja kiedyś robiłam sama rozliczenie norweskiego podatku, ale tyle stresu mnie to kosztowało, że teraz zlecam to takiej jednej fajnej firmie :-)
Simon
Ja zawsze sam robię rozliczenie norweskiego podatku.
ruda15
A ktoś z Was robił kiedys rozliczenie norweskiego podatku w dużej firmie?
Monia
Ja kiedyś robiłam rozliczenie podatku w Norwegii dla jednej z większych firm.
Sweety
Rozliczenie podatku w Norwegii nigdy nie było moją domeną, więc nie pomogę.
Franek875
A ja kiedyś robiłem rozliczenie podatku w Norwegii dla dużej firmy, ale to było dawno i mogło już sie dużo zmienić od tego czasu.
Iwko
rozliczenie podatku firma Norwegia ktoś coś?
Antoś
Witam

Czy ktos z Was korzystał z pomocy firm zewnętrznych przy prowadzeniu firmy? Chodzi mi o to, ile czasu może zająć rozliczenie podatku przez taką firmę w Norwegii.
ODPOWIEDZ
Krzychu17
Antoś, w Norwegii to akurat takie firmy mega szybko działają. Możesz spokojnie zlecać rozliczenie podatku, na pewno będzie na czas.
Antoś
Tylko żeby zrobić rozliczenie podatku w Norwegii muszę przetłumaczyć dokumenty. Macie jakieś dobre namiary? Ile to może kosztować?
Krzychu17
Jeśli będziesz robił rozliczenie podatku w Norwegii u zewnętrznej firmy, to przetłumaczą Ci bez opłat. Wiem, bo robiłem :-)
stara wariata
Dobrze wiedzieć. to cenna informacja dla kogoś, kto pierwszy raz robi rozliczenie podatku w Norwegii.
Krzychu17
A widzisz? Warto jednak poczytać forum zanim się zrobi rozliczenie podatku w Norwegii :)
Laki932q
norweskie rozliczenie roczne przedsiębiorstwa
ziuta
Czy rozliczenie podatku w Norwegi robi się kwartalnie?
ODPOWIEDZ
Krzychu17
W Norwegii rozliczenie podatku robi się raz w roku, a płaci się kwartalnie
ziuta
no patrz, a mi się zawsze wydawało, że rozliczenie podatku to w Norwegii robi sie kwartalnie
Trasko033
jak rozliczyć firmę Norwegia ?
Krzychu17
Norweski naród to ma dobrze. Biznes biznesem pogania.
ODPOWIEDZ
Natalie994
Racja. Nic tylko poznać ten norweski język i otwierać biznes.
Bartek37
Najtrudniejsze jest chyba rozliczenie podatku w Norwegii, co nie?
Natalie994
Czy ja wiem, rozliczenie podatku w Norwegii nie jest takie trudne, no chyba że ktoś nie zna języka.
Nicolka
Ja nie rozumiem. Po co sie w ogole meczyć jak jest tyle firm, które robią rozliczenie podatku w Norwegii?
Natalie994
Nicolka nie każdy moze sobie na to pozwolić, żeby zlecić innej firmie rozliczenie podatku w Norwegii.
Nicolka
Bez przesady. Rozliczenie podatku w Norwegii nie kosztuje dużo.
Natalie994
Co dla kogo jest dużo... Chyba nigdy nie doświadczyłaś prawdziwych kłopotów finansowych. Niestety są firmy, które zmagają się z tym problemem i naprawdę nie stać ich, żeby zlecać rozliczenie podatku innym firmom. Może to się wydac dziwne, ale taką sytuację mają nawet niektóre firmy w Norwegii.
Krzychu17
Smutne, ale prawdziwe, ze są firmy w Norwegii, które same muszą robić rozliczenie podatku.
smally
Zawsze można pójść do urzędu w Norwegii i tam na miejscu zrobić rozliczenie podatku
Bartek37
I myślisz, że urzędnicy w Norwegii pomogą Ci na miejscu zrobić rozliczenie podatku?
smally
No pewnie! Przecież byłem. Powiedziałem, że nie idzie mi rozliczenie podatku, to mnie wysłali do takiej sympatycznej pani, która mi pomogła. Tak się to załatwia w Norwegii.
Ivone
To nie tylko w Norwegii tak można załatwić. Wszędzie w urzędach pomagają zrobić rozliczenie podatku.
Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?