Potrzebuję obsługi firmy
Firma w Norwegii+47 239 62 127
Zobacz pozostałe usługi
Pracujesz w Norwegii? Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach zdrowotnych.

S1 (wcześniej był to druk E-106, E-109)
Druk S1 przysługuje osobom pracującym w Norwegii i posiadającym status Pendler oraz D-nummer (tymczasowy norweski numer personalny). Wypełnienie druku S1 umożliwia pełny dostęp do usług medycznych na terenie Polski i innych krajów EOG* na mocy norweskiego ubezpieczenia. Prawo do ubezpieczenia ma pracownik/właściciel firmy jednoosobowej lub obywatel na zasiłku z NAV, który:
- jest zatrudniony przez norweskiego pracodawcę/prowadzi działalność gospodarczą/jest na zasiłku dla bezrobotnych;
- płaci składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii/zaliczki na podatek dochodowy;
- posiada obywatelstwo członka EOG;
- jest na stałe zameldowany w innym kraju należącym do EOG;

Ubezpieczenie obejmuje m. in.:
- pełne pokrycie kosztów wezwania karetki;
- pełne pokrycie kosztów pobytu i leczenia szpitalnego;
- częściowe pokrycie kosztów niektórych zabiegów;
- niektóre wydatki na leki na tych samych zasadach, jak i w Norwegii.

Na podstawie druku S1 można także ubezpieczyć członków rodziny pracownika. Ważność tego druku wynosi 2 lata. W niektórych przypadkach druk jest wydawany na okres do końca umowy o pracę.

Jeśli jesteś zatrudniony na stałe już ponad roku, należy również dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy, że jesteś nadal zatrudniony.

W przypadku pobierania zasiłku z NAV należy dostarczyć decyzję NAV o przyznanie zasiłku.

Podanie o druk S1
Anuluj odpowiedź
0 komentarzy
Potrzebujesz pomocy w sferze formalności Twojego biznesu?